Giới hạn quang điện của kẽm là (0,35mu m). Tính công thoát của êlectron ngoài kẽm theo đơn vị chức năng jun với eV. Cho (1 eV = 1,6.10^-19 J.)
Bạn đang xem: Bài 13 trang 158 lý 12

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Ta có giới hạn quang điện của kẽm: (lambda _0 = 0,35mu m)

Công bay của electron khỏi kẽm là:

(A = dfrachclambda _0 = dfrac6,625.10^ - 34.3.10^80,35.10^ - 6 approx 5,68.10^ - 19left( J ight))

Chuyển A theo đơn vị eV: (A = dfrac5,68.10^ - 191,6.10^ - 19 = 3,55eV)

udbadajoz.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp udbadajoz.net
Xem thêm: Soạn Bài An Dương Vương Và Mị Châu Trọng Thủy, Soạn Bài Truyện An Dương Vương Và Mị Châu

Cảm ơn các bạn đã áp dụng udbadajoz.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép udbadajoz.net gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.