Một khúc sông rộng khoảng chừng 250m. Một cái đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên yêu cầu phải chèo khoảng chừng 320m bắt đầu sang được bờ mặt kia. Hỏi làn nước đã đẩy cái đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc(α) vào hình 32).

-->