*

*

Bài 13: các mạch điện xoay chiều

Bài 4 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: u = 100√2cos100πt (V), Cường độ hiệu dụng vào mạch I = 5V.

a) xác định L

b) Viết biểu thức của i

Lời giải

a) Định luật Ôm vào mạch L

*

b) Biểu thức cường độ vào đoạn mạch chỉ gồm L thì i trễ trộn hơn u một góc π/2

i = I0cos(100πt – π/2) với I0= I√2 = 5√2 (A)

→ i = 5√2cos(100πt – π/2) (A)

Kiến thức cần nhớ

- Mạch chỉ gồm một tụ điện:

*

- Mạch chỉ gồm một cuộn cảm thuần:

*

(SGK Vật lý 12 – bài xích 13 trang 73)

Xem toàn bộ Giải bài bác tập Vật lý 12: bài 13. Những mạnh điện luân chuyển chiều