Tính khối lượng quặng hematit cất (60\% m ;Fe_20_3) cần thiết để chế tạo được (1) tấn gang cất (95\%) Fe. Biết hiệu suất của quá trình là (80\%).
Bạn đang xem: Bài 6 trang 63 sgk hóa 9

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Ghi nhớ cách làm tính công suất phản ứng:

(\% H = fracluong,phan,ungluong,ban,dau.100\% )

Bước 1: Tính lượng Fe có trong một tấn gang=> Tính mol Fe

Bước 2: từ phương trình hóa học, tính lượng (Fe_2O_3) theo lý thuyết 

Bước 3: Từ năng suất phản ứng, tính lượng (Fe_2O_3) thực tế yêu cầu dùng

Bước 4: quặng hematit cất 60% (Fe_2O_3) => tính được khối lượng quặng


Lời giải bỏ ra tiết

Khối lượng Fe bao gồm trong (1) tấn gang = (1 . dfrac95100 = 0,95) tấn.

Phương trình hóa học: (Fe_2O_3 + m 3CO m o 2Fe m + m 3CO_2)

Theo phương trình, khối lượng (Fe_2O_3) bội nghịch ứng=  (m = dfrac0,95.1602.56 = 1,357) (tấn) 

Với công suất phản ứng chỉ đạt (80\%) nên cân nặng thực tế (Fe_2O_3) cần = ( dfrac1,357.10080 = 1,696) (tấn).

Khối lượng quặng hematit đựng 60% (Fe_2O_3)= ( dfrac1,696.10060 = 2,827) (tấn)

udbadajoz.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 117 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp udbadajoz.net


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện udbadajoz.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*Xem thêm: Đáp Án Trò Chơi Brain Out Beat Virus Mới Nhất, Cập Nhật Đáp Án Brain Out Beat Virus Mới Nhất

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép udbadajoz.net gửi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.