Luyện tập tính chất của kim loại – bài xích 8 trang 101 sgk hoá học 12. Bài xích 8. Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n

Bài 8. Mang đến 16,2 gam sắt kẽm kim loại M tất cả hoá trị n tính năng với 0,15 mol O2. Hóa học rắn nhận được sau làm phản ứng lấy hoà tung vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 nghỉ ngơi đktc. Kimloại M là 

A. Fe. B. Al. C. Ca. D. Mg.

Bạn đang xem: Bài 8 trang 101 hóa 12

*

Chọn B

4M + nO2 → 2M2On

( frac0,6n) 0,15 (mol)

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

M + nHCl → MCln + ( fracn2)H2 Quảng cáo

( frac1,2n) ( frac13,4422,4) = 0,6 (mol)

Ta có: nM = ( frac0,6n) ( +frac1,2n) ( =frac1,8n) (mol)

=> M = 16,2 : ( frac1,8n) = 9n; Biện luận:

n = 1 => M = 9 (loại).

n = 2 => M = 18 (loại).

n = 3 => M = 27 (Al)


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 3 trang 177 sgk Hóa lớp 12, Có những lọ chất hóa học không nhãn,
Bài tiếp theoBài 2 trang 155 – SGK Hóa 12, cấu hình electron của
Danh sách bài xích tập
Bài 10 trang 101 Hóa 12, bài bác 10. Mang đến bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp
Bài 9 trang 101 sgk Hóa 12, bài 9. Bao gồm 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag.
Bài 6 trang 101 sgk Hóa 12, bài 6. Hoà tan hoàn toàn 20 gam tất cả hổn hợp Fe với Mg trong dung dịch HCl
Bài 7 trang 101 sgk Hóa 12, bài bác 7. Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam láo hợp gồm Fe với một kim loại hoá...
Bài 5 trang 101 sgk Hóa 12, bài bác 5. Để làm sạch một mẫu mã thuỷ ngân gồm lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì
Bài 4 trang 100 sgk Hóa 12, bài bác 4. Ngâm một lá sắt kẽm kim loại Ni trong số những dung dịch muối sau:
Mục lục môn Hóa 12


Xem đầy đủ: Hóa 12


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 5.27 trang 37 sách bài bác tập (SBT) chất hóa học 12: Viết phương trình Hóa dạng phân tử và ion thu gọn gàng của các...
Viết phương trình hoá học tập dạng phân tử cùng ion thu gọn của các phản ứng xẩy ra (nếu có). Cho biết vai trò...
Phân tích nhì nhân đồ dùng Mị cùng A Phủ tiến độ ở Hồng Ngài trong Vợ chồng A che của đánh Hoài nhằm làm...
Vợ ông xã A tủ - đánh Hoài - đối chiếu hai nhân đồ gia dụng Mị cùng A Phủ quá trình ở Hồng Ngài vào Vợ...
Bài 15.10 trang 42 Sách bài xích tập trang bị Lý 12: đến mạch năng lượng điện xoay chiều gồm bao gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L...
Cho mạch năng lượng điện xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp, năng lượng điện áp ở...
Bài 5.109 trang 50 sách bài tập Hóa 12: Hãy trình bày phương thức Hóa để điều chế từng sắt kẽm kim loại từ hỗn
Hãy trình bày phương pháp hoá học để điều chế từng kim loại từ hỗn hợp muối sau . Bài bác 5.109 trang 50 sách...
Speaking – Unit 3 trang 32 Anh 12, Practise reading these dialosues, payine attention khổng lồ how people give và respond to lớn compliments in each...

Xem thêm: Top 30 Hình Xăm Cá Voi Nhỏ, Hình Xăm Cá Voi Hùng Vĩ Và Đẹp Mắt


Unit 3: Ways Of Socialising - Các phương thức giao tiếp thôn hội - Speaking - Unit 3 trang 32 tiếng Anh 12. Practise...