*Bạn đang xem: Bài 9 trang 127 sgk vật lí 10

*

Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Bài 9 (trang 127 SGK Vật Lý 10)

Một đồ vật bay tất cả khối lượng 160000 kg, cất cánh với vận tốc 870 km/h. Hãy tính động lượng của lắp thêm bay.

Lời giải

Ta tất cả v = 870 km/h = 725/3 m/s

Động lượng của sản phẩm bay:

*

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: bài bác 23.

Xem thêm: Nhận Biết Hình Ảnh Khối Trụ (Lá), Nhận Biết Hình Khối ( Khối Cầu

Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng