Viết những phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH
Bạn đang xem: Bài tập hoá 11 trang 20

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑F- + H+ → HF↑

d) không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + OH- → CIO- + H2O

udbadajoz.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp udbadajoz.net
Xem thêm: Đề Thi & Đáp Án Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2020 Full Tất Cả Mã Đề

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng udbadajoz.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép udbadajoz.net gởi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.