Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT trang bị Lí 9

Bài 1 trang 4 sách bài bác tập vật dụng Lí 9: Khi để vào dây dẫn một hiệu điện thay 12V thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 0,5A. Giả dụ điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn kia tăng lên tới mức 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Vậy cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn lúc U = 36V là:
*
Bài 2 trang 4 sách bài tập đồ vật Lí 9: Cường độ chiếc điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi đó được mắc vào hiệu điện cầm 12V. Mong muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên 0,5A thì hiệu điện thế cần là từng nào ?

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 1,5A; I2 = I1 + 0,5 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Trong kia I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn loại điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế cần là:

*

Bài 3 trang 4 sách bài tập vật dụng Lí 9: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện cố gắng 6V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng: Nếu bớt hiệu điện vậy đặt vào nhì đầu dây dẫn đi 2V thì loại điện chạy qua dây khi ấy có độ mạnh là 0,15A. Theo em công dụng này đúng hay sai? vì sao?

Tóm tắt:

U1 = 6V; I1 = 0,3A; U2 = U1 – 2 V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong kia U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu bớt hiệu điện vắt đặt vào nhì đầu dây dẫn đi 2V thì loại điện chạy qua dây dẫn lúc đó có cường độ là

*
Kết quả I = 0,15A là sai vì chưng đã nhầm là hiệu điện thê giảm xuống hai lần. Theo đầu bài, hiệu năng lượng điện thế sụt giảm 2V có nghĩa là còn 4V. Khi đó cường độ cái điện là 0,2A.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý lớp 9 bài 1

Bài 4 trang 4 sách bài tập vật Lí 9: lúc để hiệu điện núm 12V vào nhị đầu một dây thì cái điện chạy qua tất cả cường độ 6mA. Mong mỏi dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ sụt giảm 4mA thì hiệu điện thế là:

A. 3V

B. 8V

C. 5V

D. 4V

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 6mA = 0,006 A; I2 = I1 – 4mA = I1 – 0,004 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong đó I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ mong muốn cho loại điện chạy qua dây dẫn bao gồm cường độ sụt giảm 4mA thì hiệu điện nuốm là Giải bài xích tập đồ gia dụng lý lớp 9

*
Chọn câu D: 4V.

Bài 5 trang 4 sách bài bác tập trang bị Lí 9: Cường độ cái điện chạy sang một dây dẫn phụ thuộc như ráng nào vào hiệu điện thay giữa nhì đầu dây dẫn kia

A. Không đổi khác khi chuyển đổi hiệu năng lượng điện thế

B. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với hiệu năng lượng điện thế

C. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện thế

D. Giảm khi tăng hiệu năng lượng điện thế

Lời giải:

Chọn C.

Cường độ loại điện chạy qua chiêu tập dây dẫn nhờ vào vào hiệu điện nạm giữa hai đầu dây dẫn đó bởi công thức: I = U/R

Trong đó R là điện trở của dây dẫn và là hằng số với dây dẫn đó.

Xem thêm: Đáp Án Mã Đề 113 Môn Toán 2021 Môn Toán Mã Đề 113 Và Đáp Án, Đề Thi Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt 2021, Mã Đề 113

Vì vậy cường độ chiếc điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện núm đặt vào đầu nhị dây dẫn đó.