Câu hỏi: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi

A.lực tác dụng bằng không.

Bạn đang xem: Chất điểm dao động điều hòa đối chiếu khi

B.lực tác dụng đổi chiều.

C.lực tác dụng bao gồm độ lớn cực tiểu.

D.lực tác dụng có độ lớn cực đại

Lời giải:

Đáp án: D. Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc lực tác dụng bao gồm độ lớn cực đại

Giải thích:

Dao động cơ học của một vật sẽ đổi chiều tại biên → lực tác dụng lên vật tất cả độ lớn cực đại.

Các em cùng udbadajoz.net tìm hiểu thêm những kiến thức về dao động cơ học điều hoà nhé!

1. Dao động cơ học là gì?

Dao động cơ học là sự chuyển động của một vật quanh một vị trí xác định gọi là vị trí cân bằng, bao gồm 2 dạng phổ biến là Dao động tuần hoàn và Dao động điều hòa.

Một dao động cơ học của nhỏ lắc lò xo được biểu diễu theo hàm Sin hoặc Cos theo thời gian t như sau: x = A.cos ( ωt + Ψ ), v = – ωA.sin( ωt + Ψ ), a = -ω².cos ( ωt + Ψ )

Trong đó: x – Li độ ( centimet hoặc m ), v – Vận tốc ( m / s hoặc cm / s ), a – Gia tốc ( cm / s² hoặc m / s² ), t – Thời gian ( s ), A – Biên độ ( centimet ), ω – Tần số góc ( rad / s ), Ψ – pha ban đầu ( rad )

Các công thức quan lại trọng:

ω = 2Π / T với T là chu kì ( s )

A² = x² + v² / ω², Vmax = ω.A với Vmax là vận tốc cực đại.

Vật ở vị trí cân bằng thì x = 0, Vmax, vật ở vị trí biên thì x = A, v = 0

w = 0.5.k.A² với k = m.ω² là độ cứng của lò xo ( N / m), w là năng lượng ( J )

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi" width="550">

2. Kinh nghiệm luyện thi phần Dao động cơ học


Để có được một bài thi tốt, việc đầu tiên là phải nắm chắc kiến thức về những khái niệm cơ bản, công thức, trường hợp nào áp dụng từng loại công thức nào,… Nếu đã nắm vững kiến thức nhưng không hệ thống lại bạn sẽ rất cấp tốc quên. Bởi vì vậy, để tất cả thể nhớ thọ hơn bạn gồm thể sử dụng Mindmap với hình vẽ sinh động, màu sắc bắt mắt góp bạn nắm kiến thức tốt hơn với nhớ lâu hơn. Đây là một phương pháp hữu ích góp bạn cải thiện trí nhớ của mình.

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 2)" width="543">

3. Bài tập về dao động cơ

Ví dụ 1:Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm. Lúc vật gồm li độ x = 2 centimet thì vật có tốc độ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Từ phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm, ta xác định được những đại lượng sau:

Biên độ A = 4 (cm), tốc độ góc ω = 2π (rad/s)

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 3)" width="123">

Khi x = 2 (cm), áp dụng hệ thức liên hệ ta được

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 4)" width="436">

Ví dụ 2:<ĐH - 2011> Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân nặng bằng thì tốc độ của nó là đôi mươi cm/s. Lúc chất điểm bao gồm tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó tất cả độ lớn là cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

Hướng dẫn:

Khi chất điểm qua VTCB thì tất cả tốc độ cực đại vmax= Aω = trăng tròn cm/s.

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 5)" width="530">

→ Biên độ dao động của chất điểm là A = vmax/ω = 20/4 = 5 cm.

Xem thêm: Nghĩa Tình Thái Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Tình Thái

Ví dụ 3:Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về F = –2cos(4πt + π/3) N. Lấy π2= 10. Biên độ dao động của vật bằng

Hướng dẫn:

Đổi m = 100 g = 0,1 kg.

Ta có ω = 4π rad/s, Fmax= 2 N

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 6)" width="541">

Ví dụ 4:Một vật dao động điều hòa: khi vật tất cả li độ x1= 3cm. Thì vận tốc là v1= 4π cm/s, lúc vật gồm li độ x2= 4cm thì vận tốc là v2= 3π cm/s. Search tần số góc và biên độ của vật?

Hướng dẫn:

Từ các hệ thức độc lập với thời gian ta có:

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 7)" width="393">