*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 chức năng với oxi ở ánh sáng cao gồm xúc tác tương thích sinh ra nitơ oxit NO với nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản ứng trên, NH3 vào vai trò


Cho cha phản ứng hóa học bên dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản ứng oxi hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các tóm lại sau, kết luận nào là đúng?


Cho các chất với ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng cộng phân tử với ion trong hàng vừa tất cả tính oxi hóa, vừa có tính khử là


Cho sơ đồ dùng phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử các chất là cách thực hiện nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò là chất oxi hoá và môi trường thiên nhiên trong phản bội ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số buổi tối giản của những chất trong phản nghịch ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho làm phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, bao gồm bao nhiêu làm phản ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch chức năng được với hóa học nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng oxi hóa khử:


Cho phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là phần đông số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ trang bị phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân đối a, b, c của những chất làm phản ứng theo lần lượt là:


Cho sơ đồ phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng hệ số cân đối của phản ứng là


Cho phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Bạn đang xem: Chất luôn thể hiện tính khử là

Nhận xét nào dưới đây về phản bội ứng trên là đúng?


Cho sơ vật dụng phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ trọng số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


mang đến phương trình hóa học: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Cho các phát biểu sau:

(1) chất khử là Cu, chất oxi hóa là HNO3.

(2) Qúa trình khử là (Cu o Cu^ + 2 + 2e).

(3) Số phân tử HNO3 bị khử là 2.

(4) các nguyên tố tất cả sự đổi khác số lão hóa là Cu, H, N.

Số tuyên bố đúng là


cho các chất cùng ion sau: ClO4-, ClO-, Cl2, ClO3-. Máy tự theo chiều tăng mạnh về số lão hóa của Cl là


đến phản ứng sau: (KMnO_4 + H_2SO_4 o MnSO_4 + K_2SO_4 + O_2 + H_2O). Tỉ trọng về số mol giữa O2 cùng với H2SO4 là


Xét phản bội ứng: (Fe + HNO_3 o Fe^3 + + X + H_2O). X là chất nào nhằm tổng số electron Fe nhường nhịn là 24?


mang đến phản ứng hóa học sau:

(Cu + H_2SO_4 o CuSO_4 + H_2S + H_2O)

Một bạn học sinh thực hiện quá trình sau để thăng bằng phản ứng trên:

Bước 1: xác minh chất oxi hóa, chất khử

Chất oxi hóa: H2SO4, chất khử: Cu

Bước 2: Viết các quá trình oxi hóa, quy trình khử

(Cu o Cu^ + 2 + 2e)(S^ + 6 + 4e o S^ - 2)

Bước 3: tra cứu hệ số phù hợp cho chất khử và hóa học oxi hóa dựa trên nguyên tắc thăng bằng electron

*

Bước 4: Đặt hệ số của chất oxi hóa và hóa học khử vào sơ đồ gia dụng phản ứng, từ kia tính ra hệ số của những chất khác có mặt trong phương trình hóa học. Bình chọn sự thăng bằng số nguyên tử của những nguyên tố ở nhì vế

(2Cu + 3H_2SO_4 o 2CuSO_4 + H_2S + 3H_2O)

Tuy nhiên phương trình này chưa được cân bằng.

Xem thêm: Phân Tích Khổ 1 Tây Tiến Cụ Thể Nhất, Phân Tích Khổ 1 Bài Thơ Tây Tiến


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.