A.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là ancol bậc 3

CH2-CH-CH2     |       |       |  OH    OH   OH


*
Giải vày Vietjack

Trong các chất bên dưới đây, hóa học nào là ancol ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Hỗn đúng theo A chứa glixerol và một ancol đơn chức. đến 20,3 g A tác dụng với natri (lấy dư) nhận được 5,04 lít H2(đktc). Ngoài ra 8,12 g A hoà chảy vừa không còn 1,96 g Cu(OH)2.

Xác định phương pháp phân tử, các công thức cấu tạo có thể có, thương hiệu và tỷ lệ về cân nặng của ancol đơn chức trong tất cả hổn hợp A.


Hỗn vừa lòng M đựng hai ancol no, đối kháng chức, mạch hở tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy trọn vẹn 35,6 g hỗn hợp M đề nghị dùng vừa không còn 63,84 lít O2(đktc).

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về trọng lượng của từng hóa học trong tất cả hổn hợp M.


Từ ancol propylic và các chất vô cơ, hoàn toàn có thể điều chế propen, propyl bromua, đipropyl ete. Viết phương trình hoá học của những phản ứng triển khai các gửi hoá đó.


Ancol isobutylic gồm công thức cấu tạo như cầm cố nào ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Chất X là một trong những ancol không no đối kháng chức, phân tử có một liên kết đôi. Để đốt cháy trọn vẹn 1,45 g X buộc phải dùng vừa hết 2,24 lít O2(đktc).

Xác định cách làm phân tử, viết công thức kết cấu và tên chất X.


Chất sau có tên là gì ?

*


Chất A là 1 trong những ancol no mạch hở. Để đốt cháy trọn vẹn 0,35 mol A yêu cầu dùng vừa không còn 31,36 lít O2(đktc). Hãy xác minh công thức phân tử, công thức cấu trúc và tên của A.


Hỗn đúng theo khí A cất 2 anken sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Tỉ khối của A đối với khí nitơ là 1,35.

1. Xác định công thức phân tử 2 anken.

2. Trường hợp hiđrat hoá một lượng các thành phần hỗn hợp A (giả sử năng suất là 100%) thì được hỗn hợp ancol B, trong những số đó tỉ lệ về trọng lượng giữa ancol bậc một và ancol bậc nhì là 43 : 50.

Hãy cho thấy tên và tỷ lệ về cân nặng của từng ancol trong các thành phần hỗn hợp B.


Hỗn hòa hợp A đựng 2 ancol no, đối kháng chức, mạch hở. Để đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp A cần dùng vừa hết 3,36 lít O2(đktc). Trong thành phầm cháy, trọng lượng CO2nhiều hơn cân nặng H2O là 1,88 g.

1. Xác định trọng lượng hỗn thích hợp A.

2. Xác minh công thức phân tử và phần trăm cân nặng của từng hóa học trong A nếu hiểu thêm rằng nhị ancol đó khác biệt 2 nguyên tử cacbon.


Đun một các thành phần hỗn hợp 2 ancol no, đối chọi chức, mạch hở cùng với H2SO4ở 140°C, chiếm được 72 g hỗn hợp 3 ete cùng với số mol bởi nhau. Trọng lượng nước tách ra trong quá trình tạo thành các ete chính là 21,6 g.

Xem thêm: Vợ Trước Của Thánh Thủ

Xác định công thức kết cấu của 2 ancol và khối lượng mỗi ancol phản ứng.


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam