hiện menu
*Bạn đang xem: Cơ trưởng đại nhân nhẹ nhàng thôi

Palatino Linotype Segoe UI Roboto Roboto Condensed Patrick Hand Noticia Text Times New Roman Verdana Tahoma Arial

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Flop Nghĩa La Gì Trên Tiktok ? Flop Nghĩa Là Gì Trong Kpop? Flop Là Gì Trên Facebook, Kpop Và Tiktok

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có tính năng tương từ bỏ như các phím mũi tên.