DOL IELTS Đình Lực là trung chổ chính giữa luyện thi IELTS #1 tp hcm với cách thức Linearthinking độc quyền giúp học Tiếng Anh tư Duy hơn


*
Thì tương lai tiếp nối (Future continuous tense) ?Dấu hiệu nhận biết, công thức, cách dùng & Ví dụ
*

*
DOL IELTS Đình Lực

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh là trong số những rào cản đầu tiên đối với những người mới ban đầu học ngôn từ này cũng tương tự để nắm rõ và áp dụng thành thạo toàn bộ các thì giờ Anh là không còn dễ dàng. Trong các đó, thì tương lai tiếp tục là một thì khiến cho nhiều bạn mới học tập tiếng Anh đề nghị “ngán ngẩm”. Hiểu được điều đó, DOL đã tổng vừa lòng những kỹ năng và kiến thức bạn nên biết để nỗ lực chắc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ở nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp tục (Future continuous tense) dùng để biểu đạt một hành động, vấn đề sẽ đang diễn ra tại 1 thời điểm cụ thể trong tương lai.


Table of Contents


Công thức thì sau này tiếp diễnCách cần sử dụng thì tương lai tiếp diễn:

Công thức thì tương lai tiếp diễn

Khẳng định: S + will/shall + be + V-ingPhủ định: S + will/shall + not + be + V-ingNghi vấn: Will/shall + S + be + V-ing?

Khẳng đinh

S + will + be + V-ing

*Chú ý: “be” luôn đứng sau “will”.

Ví dụ:

I will be working from tomorrow. (Tôi vẫn đang thao tác làm việc từ ngày mai).I will be eating bread from noon tomorrow. (Tôi vẫn đang nạp năng lượng bánh mì tự trưa mai.)

Phủ định

S + will + not + be + V-ing

*Chú ý: Câu che định ta chỉ cần thêm “not” tức thì sau trợ động từ “will” và hoàn toàn có thể viết “will not” thành “won’t”.

Ví dụ:

I won’t be working tomorrow. (Tôi sẽ không đang làm việc vào ngày mai.)She won’t be playing games tomorrow. (Cô ấy sẽ không còn đang đùa game vào trong ngày mai.)

Nghi vấn

Will + S + be + V-ing ?

Trả lời:

Yes, S + willNo, S + won’t

 

*Chú ý:

Câu ngờ vực đảo trợ cồn từ “will” lên đầu.Câu hỏi sử dụng “what, how, when, why,…” có dạng: Wh-word + will + S + be + V-ing ? (Ví dụ: What will you be doing when I arrive tomorrow? => bạn sẽ làm gì khi tôi đến vào trong ngày mai?)

 

Ví dụ:

Will you be studying next Tuesday? (Bạn sẽ vẫn học bài vào thứ bố tới chứ.)Will he be playing games this weekend? (Anh ấy đang đang chơi game vào vào cuối tuần này đề xuất không?)

Cách cần sử dụng thì tương lai tiếp diễn:

Cách áp dụng thì sau này tiếp diễnVí dụ
Diễn tả một hành động, sự việc sẽ đang diễn ra ở một thời điểm rõ ràng hay một khoảng thời gian trong tương lai.I will be eating dinner at 8 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ăn tối vào lúc 8 giờ về tối mai.)

→ có thể thấy 8 giờ về tối mai là thời gian khẳng định và việc ăn tối sẽ sẽ được diễn ra vào thời điểm này. Vì chưng vậy ta cần sử dụng thì tương lai tiếp diễn.

Henry will be walking in the park this time tomorrow. (Henry sẽ đang quốc bộ trong công viên vào tiếng này ngày mai.)

→ Ý của câu mong nói việc Henry đi dạo trong khu dã ngoại công viên sẽ đang diễn ra trong tương lai (ngày mai) tại 1 thời điểm khẳng định (giờ này). Thời điểm xác minh “giờ này” hầu hết được hiểu là mấy tiếng bởi fan nghe và tín đồ nói.

Diễn tả một hành động, vụ việc đang xảy ra về sau thì gồm một hành động, vụ việc khác xen vào.

LƯU Ý: Hành động, sự việc xen vào được phân tách ở thì bây giờ đơn.

I will be waiting for you when the buổi tiệc ngọt ends. (Tôi sẽ ngóng anh khi buổi tiệc kết thúc.)→ vụ việc “ tôi chờ anh” đang ra mắt thì sự việc “buổi tiệc kết thúc” xen ngang vào. Sự việc “tôi đợi anh” sẽ đang diễn ra được một khoảng thời gian rồi vụ việc “buổi tiệc kết thúc” new xảy ra. Cả hai vụ việc đều xảy ra trong tương lai.

When her friends come tomorrow, Hannah will be watching TV. (Khi các bạn của cô ấy cho tới ngày mai, Hannah sẽ vẫn xem TV.)

→ Ý của câu ao ước nói sự việc “Hannah coi TV” là sự việc sẽ trong quy trình tiếp diễn thì vấn đề “các chúng ta của cô ấy tới” xen ngang vào. Cả hai sự việc đều ra mắt trong tương lai.

Diễn tả một hành vi sẽ xảy ra, kéo dãn liên tục vào tương lai.

Next week is Christmas, I will be staying with my family for the next 5 days. (Tuần tới là Giáng sinh, tôi vẫn ở với gia đình trong 5 ngày tới.)→ việc “ở cùng với gia đình” sẽ kéo dãn dài liên tục về sau (5 ngày tới) 

John will be preparing for the exam for 2 months after the holiday. (John sẽ sẵn sàng cho bài bác kiểm tra vào 2 tháng sau kỳ nghỉ.)

→ câu hỏi “chuẩn bị cho bài xích kiểm tra” sẽ xảy ra và kéo dãn dài liên tục vào khoảng thời gian 2 tháng sau này (sau kỳ nghỉ).

Diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai đã bao gồm trong định kỳ trình, thời gian biểu định trước.

The match will be starting at 8 p.m tomorrow. (Trận đấu sẽ bước đầu vào 8 giờ tối mai.)→ việc “trận đấu bắt đầu vào 8 giờ buổi tối mai” đã làm được dự định, lên kế hoạch sẵn từ bỏ trước.

Trường hợp đặc biệt

*Chú ý:

Thì tương lai tiếp nối không sử dụng các mệnh đề bắt đầu với gần như từ chỉ thời gian như: If, as soon as, by the time, unless, when, while, before, after,…Một số từ bỏ KHÔNG hoặc HIẾM dùng ở dạng tiếp nối như: be, cost, fit, mean, suit, belong, have, feel, hear, see, smell, taste, touch, hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish, believe, know, think, understand,…

Dấu hiệu nhận biết

Thì tương lai tiếp tục thường gồm sự mở ra của các cụm tự sau:

At this/ that + time/ moment + khoảng thời hạn trong tương lai

VD: At this moment next week, we will be boarding the flight. (Vào hôm nay tuần tới, bọn họ đang vào chuyến bay)

At + thời điểm xác minh trong tương lai

VD: At 7 a.m tomorrow, I will be waking khổng lồ work. (Vào 7 giờ phát sáng mai, tôi đã đang đi dạo đi làm)

When + mệnh đề chia thì hiện tại đơn,…

VD: When she returns, he will be sleeping in his room. (Khi cô ấy xoay về, anh ấy sẽ vẫn ngủ trong phòng.)

Bài tập:

PHẦN 1: xong những câu sau đây bằng cách chia cồn từ trong ngoặc ngơi nghỉ thì sau này tiếp diễn

I ______ (make) lunch when he arrives.He ______ (meet) us next week.Kanna _____ (stay) here till Sunday,Snehi _____ (wait) for the bus for ten more minutes.When you come in the evening, we _____ (play) cricket.While I am watching the match, Naina _____ (prepare) dinner.I think it _____ (rain) by the time we come back.After an hour, I still ______ (complete) my homework.This time tomorrow, I _____ (relax) at home.We ______ (see) our mentors at the conference next month.I _____ (attend) the program because of my busy schedule.Robin ____ (join) us at the meeting.I ______ (help) him to do the task.We _____ (going) lớn enjoy the musical drama.I _____ (arrange) all the necessary materials for the program.At midnight we (sleep) ____.This time next week we (sit) ____ at the beach.At nine I (watch) ____ the news.Tonight we (cram up) ____ for our English test.They (dance) ____ all night.He (not/play) ____ all afternoon.I (not/work) ____ all day.(eat/you) ____ at six?(drive/she) ____ khổng lồ London?(fight/they) ____ again?Peggy (to come) ____ khổng lồ the các buổi tiệc nhỏ on Saturday.We (to meet) ____ him tomorrow. (to meet)This time next week he (to fly) ____ to South Africa.At 6 o’clock on Friday they (to sing) ____ the new song.It (to rain/probably) ____ when I reach Bangkok.

PHẦN 2: Tìm cùng sửa lỗi sai trong những câu sau đây.

They will playing soccer at that time tomorrow with classmates.It seems to her that she is studying abroad by the time she graduates next year.The kids will be live in London for 3 months because of their visit to lớn their uncle’s house.Lucas will be done his homework at 7 p.m. Tomorrow evening, so I don’t ask him to lớn go out.Henry và I won’t having lunch together when she comes tomorrow.When you come back home I will be slept in my bed.In a few days’ time we be lying on the beach.I’ll hotline Jim at six. He is working in his office then.I’ll tell him. I will be see him on the train as usual.We can’t meet you on Saturday. We will decorating our house at the weekend. In ten years’ time most people will using electric cars.I’ll come at one o’clock. – OK. I be waiting for you.It won’t be easy lớn get in. The warden will be watch the gate closely.Will you help me tonight? – Sorry, I will listening khổng lồ the concert on the radio. This time tomorrow my sister will taking her entrance exam.They play tennis at that time tomorrow with their friends.It seems lớn him that he will studying abroad by the time he graduates next year.The children will living in Hanoi for 2 weeks because of their visit to their grandparent’s house.At 6 a.m tomorrow, I will climbing mountains. When she returns, he will be sleep in his room. 

ĐÁP ÁN

PHẦN 1:

will be makingwill be meetingwill be stayingwill be waitingwill be playingwill be preparingwill be rainingwill be completingwill be relaxingwill be seeingwill not be attendingwill be joiningwill be helpingwill be goingwill be arrangingwill be sleepingwill be sittingwill be watchingwill be cramming upwill be dancingwill not be playingwill not be workingWill you be eatingWill she be drivingWill they be fightingwill be comingwill be meetingwill be flyingwill be singingwill probably be raining

PHẦN 2:

will playing => will be playingis studying => will be studyingwill be live => will be livingwill be done => will be doinghaving => be havingslept => sleepingbe lying => will be lyingis working => will be workingbe see => be seeingwill decorating => will be decoratingwill using => will be usingbe waiting => will be waitingwill be watch => will be watchingwill listening => will be listeningwill taking => will be takingplay => will be playingwill studying => will be studyingwill living => will be livingwill climbing => will be climbingwill be sleep => will be sleeping

Mẹo để ghi nhớ làm bài

Với thì tương lai tiếp diễn, các bạn chỉ cần:

Xem kỹ phương pháp và các chú ý trong bài bác kết phù hợp với làm bài tập.Học thuộc các dấu hiệu nhận biết để hoàn toàn có thể định phía sử dụng hợp lý và phải chăng khi gặp phải.

Ví dụ: trong câu 7 phần 1, I think it _____ (rain) by the time we come back.

Xem thêm: Cách Design Ảnh Bằng Photoshop Từ Đầu Chi Tiết, Cách Ghép Ảnh Bằng Photoshop Trên Máy Tính

Ta phân biệt trong câu bao gồm cụm từ bỏ “by the time + thời gian trong tương lai”, đây là dấu hiệu nhận ra của thì tương lai tiếp diễn, cần sử dụng để diễn đạt một hành động, sự việc sẽ đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể hay một khoảng thời hạn trong tương lai. Vì vậy, ta phân chia động từ bỏ rain => will be raining.

Download pdf bài viết

Trên đó là kiến thức về định nghĩa, công thức, cách dùng, lốt hiệu nhận biết và bài tập của thì tương lai tiếp diễn. Nếu khách hàng có những vướng mắc hoặc đóng góp ý kiến về bài xích giảng thì hãy bình luận xuống phía bên dưới để DOL đáp án nhé!