Chứng minh rằng hàm số (y=sqrt2x-x^2) đồng đổi thay trên khoảng chừng (left( 0; 1 ight)) với nghịch thay đổi trên khoảng tầm (left( 1; 2 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập 4 toán 12 trang 10

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) kiếm tìm tập xác minh của hàm số.

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà lại tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định

+) Xét vệt đạo hàm và tóm lại khoảng đồng biến hóa nghịch biến.


Lời giải đưa ra tiết

ĐK: (2x-x^2ge 0) (Leftrightarrow xleft( x-2 ight)le 0) (Leftrightarrow 0le xle 2.)

Tập xác định: (D=left< 0; 2 ight>.)

Có (y"=dfrac2-2x2sqrt2x-x^2) (=dfrac1-xsqrt2x-x^2,forall xin left( 0; 2 ight))

(Rightarrow y"=0Leftrightarrow 1-x=0Leftrightarrow x=1.)

+) (y" > 0 Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 1) nên hàm số nghịch thay đổi trên khoảng chừng (left( 1; 2 ight).)

udbadajoz.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp udbadajoz.net
Xem thêm: Công Thức Tính Lực Tương Tác Giữa 2 Điện Tích Điểm Hay, Chi Tiết

Cảm ơn bạn đã sử dụng udbadajoz.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép udbadajoz.net giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.