+) Glucozơ với fructozơ đều sở hữu chứa những nhóm OH gần kề nhau → đều tạo được dung dịch greed color lam khi chức năng với Cu(OH)2 → A đúng

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

+) Fructozơ không có nhóm chức mang lại trong phân tử → B sai

+) Glucozơ và fructozơ là nhị chất khác nhau → C sai

+) Trong thực tiễn glucozơ tồn tại đa số ở nhì dạng mạch vòng: α – glucozơ với β – glucozơ và fructozơ cũng tồn tại chủ yếu ở nhì dạng mạch vòng: α –fructozơ và β – fructozơ → D sai


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Chất nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại polisaccarit?


A.

Bạn đang xem: Hai chất glucozơ và fructozơ đều

Glucozơ


B. Fructozơ


C. Saccarozơ


D. Xenlulozơ


Câu 2:


Chất làm sao sau đâykhôngthủy phân trong môi trường axit ?


A. Tinh bột.


B. Xenlulozơ.


C. Fructozơ.


D. Saccarozơ.


Câu 3:


Cacbohiđrat nào dưới đây thuộc loại đisaccarit?


A.Xenlulozơ.


B. Amilozơ


C. Saccarozơ


D. Glucozơ.


Câu 4:


Cho những phát biểu sau:

(1) Glucozo được hotline là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(2) Chất phệ là đieste của glixerol cùng với axit béo.

(3) Phân tử amilopectin có kết cấu mạch phân nhánh.

(4) Ở nhiệt độ thường, triolein nghỉ ngơi trạng thái rắn.

(5) vào mật ong chứa nhiều fructozo.

(6) Tinh bột là trong số những lương thực cơ bản của nhỏ người.

Số phạt biểusai


A. 3


B. 1


C. 2


D. 4


Câu 5:


Glucozơ với saccarozơ có điểm lưu ý chung làm sao sau đây?


A. làm phản ứng thủy phân


B. Đều là monosaccarit.


C. Dung dịch đông đảo hòa chảy Cu(OH)2 chế tác phức màu sắc xanh


D. phản bội ứng với dung dịch AgNO3 vào NH3.


Câu 6:


Phát biểu nào sau đây sai?


A. Glucozơ cùng saccarozơ số đông là cacbohidrat.


B.Trung dung dịch, glucozơ với fructozơ đông đảo hòa chảy được Cu(OH)2.


C.Glucozơ và saccarozơ đều phải có phản ứng tráng bạc.


D.Glucozơ với fructozơ phần đa là đồng phân của nhau.


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại udbadajoz.net


*

link
tin tức udbadajoz.net
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


udbadajoz.net

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


udbadajoz.net

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Viết Bài Văn Nghị Luận Về Văn Hóa Giao Thông ? Nghị Luận Xã Hội Về Văn Hóa Giao Thông


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
rước lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


udbadajoz.net

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
udbadajoz.net