Nội dung bài họcBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mày mò về cấu trúc bảng tuần hoàn: ô lượng tử, chu kì, nhóm nguyên tố.Nguyên tắc chuẩn bị xếp những nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Hóa học lớp 10 bài 7


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Nguyên tắc sắp tới xếp những nguyên tố trong BTH

1.2.Cấu chế tác của BTH các nguyên tố hóa học

1.3.Nhóm nguyên tố

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 7 Chương 2 chất hóa học 10


*

Hình 1:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.Các nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được sắp xếp thành một hàng.Các nguyên tố có số electron hóa trị vào nguyên tử như nhau được xếp thành một cột.
1.2.1. Ô nguyên tố

*

Hình 2: Ô nguyên tố

Số máy tự thành phần = số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron vào nguyên tử.

1.2.2.Chu kìChu kì là dãy những nguyên tố của chúng tất cả cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dầnSố sản phẩm công nghệ tự của chu kì ngay số lớp electron vào nguyên tử.Bảng tuần hoàn gồm bao gồm 7 chu kì
STTNguyên tố bắt đầuNguyên tố kết thúcSố nguyên tố
1.H (Z = 1): 1s1He (Z = 2): 1s22
2.Li (Z = 3)Ne (Z = 10)8
3.Na (Z = 11)Ar (Z = 18)8
4.K (Z = 19)Kr (Z = 36)18
5.

Rb (Z =37)

Xe (Z = 54)

18
6.Cs (Z = 55)Rn (Z = 86)32
7.Fr (Z = 87)Chưa xác địnhChưa trả thiện

1.3. Nhóm nguyên tố


Nhóm yếu tắc là gồm những nguyên tố có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng tương tự nhau, nên đặc điểm hóa học tương tự nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tốNhóm A: nsanpb .Với a, b là số electron bên trên phân lớp s và p.Số sản phẩm tự của group bằng tổng cộng electron lớp bên ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 ; 0 ≤ b ≤ 6

Nhóm B:

(n – 1)dansb

Với b = 2 ,0 ≤ a ≤ 10Các nguyên tố team B là tập hợp các nguyên tố có electron hóa trị nằm trong phân lớp d cùng f.


Bài tập minh họa


Bài 1:

Nguyên tố X nằm trong chu kì 3, nhóm IIIA trong bảng HTTH. Vậy X gồm số hiệu nguyên tử là:

Hướng dẫn:

Chu kỳ 3⇒ tất cả 3 lớp eNhóm IIIA⇒3 e phần ngoài cùng và e cuối điền vào phân lớp p⇒1s22s22p63s23p1⇒p = 13

Bài 2:

A, B, C là các kim một số loại chuyển tiếp và đầy đủ thuộc chu kỳ luân hồi 4 vào bảng tuần hoàn (ZABC). Hiểu được tổng số electron phần ngoài cùng của A, B và C bằng 4; toàn bô electron ở lớp ngoài cùng với phân lớp sát ko kể cùng của B là 8. Điều xác định nào dưới đây về A, B, C là đúng?

A.Tổng số electron của B2+và C2+là 51.

B.Công thức oxit tối đa của A tất cả dạng A2O3.

C.Tổng số khối: MA+ MB+ MC= 79.

Xem thêm: Lời Dẫn Chương Trình Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Kịch Bản Hội Nghị Cán Bộ Công Chức

D.Cả A, B, C đều tính năng được với hỗn hợp H2SO4loãng làm giải phóng khí H2.

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của A, B, C có dạng:(3d^a4s^a4p^b)Do tổng cộng electron phần bên ngoài cùng của A, B, C = 4 đề nghị phải tất cả hai thành phần có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng dạng 4s1và một nguyên tố còn lại 4s2Vì B có tổng số electron ở lớp bên ngoài cùng với phân lớp sát quanh đó cùng là 8 nên B có cấu hình:(3d^64s^ 2)Vậy A là:(3d^54s^ 1)và C là:(3d^104s^ 1 ightarrow A: _24Cr; B: _26Fe; C: _29Cu)