Sắt cháy vào oxi

Fe + O2 → Fe3O4 được Đọc Thú Vị soạn hướng dẫn chúng ta viết phương trình thí nghiệm đốt fe trong oxi, sắt cháy mạnh, sáng sủa chói vào oxi, chi tiết nội dung được trình bày ví dụ ở nội dung tài liệu bên dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Khi nào sau đây không cháy trong oxi không khí

1. Phương trình fe cháy vào oxi 

3Fe + 2O FeO

Bạn đang xem: fe + O2 → Fe3O4

2. Điều kiên làm phản ứng fe cháy vào oxi 

Nhiệt độ

3. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng xẩy ra khi đốt cháy fe trong oxi 

Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt bé dại nóng chảy màu nâu là fe oxit fe từ, công chất hóa học là FeO.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Hàng gồm những chất đều tác dụng được cùng với oxi là

A. Mg, Al, C, CH

B. Cu, P, Br, SO

C. Au, C, S, SO

D. Fe, Pt, CO, CH

Đáp án A

Câu 2. Phương trình hóa học nào tiếp sau đây sai?

A. KMnO

*

K + MnO + 2O

B. 2KClO

*

2KCl + 3O

C. 2Cu + O

*

2CuO

D. CHOH + 3O

*

2CO+ 3HO

Đáp án A

Câu 3. Cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không tồn tại khói, là hiện tượng lạ của làm phản ứng

A. C + O

*

CO

B. 3Fe + 2O

*

FeO

C. 2Cu + O

*

2CuO

D. 2Zn + O

*

2ZnO

Đáp án B

Câu 4. đặc điểm nào sau đây oxi ko có

A. Oxi là hóa học khí

B. Trong số hợp chất, oxi tất cả hóa trị 2

C. Tan nhiều trong nước

D.

Xem thêm: Máy Điện Không Đồng Bộ ? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Làm Việc? Máy Điện Không Đồng Bộ

Nặng rộng không khí

Đáp án C

—————————–

Trên phía trên Fe + O2 → Fe3O4 Đọc thú vui đã gửi tới chúng ta một tài liệu hết sức hữu ích. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập tập, Đọc độc đáo xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu siêng đề Toán 8, siêng đề đồ Lí 8, kim chỉ nan Sinh học 8, Giải bài xích tập chất hóa học 8, Tài liệu học hành lớp 8 mà lại Đọc độc đáo tổng hợp và đăng tải.