Bạn đang xem: Liên kết 3 do những liên kết nào hình thành

* hướng dẫn giải

Liên kết cha giữa hai nguyên tử cacbon gồm một liên kết σ và 2 liên kết π

Đáp án nên chọn là: D


Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự đổi khác của thiết bị chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được gọi là "khoa học trung tâm" bởi nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như vật lý học, địa hóa học học cùng sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm hai ở cung cấp trung học tập phổ thông, gần đến năm cuối cấp đề nghị học tập là nhiệm vụ đặc trưng nhất. Nghe các đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi nhiều lúc thật là sợ, sợ hãi nhưng những em hãy từ bỏ tin với tìm dần điều mà mình muốn là sau này nhé!

*Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Của Những Ngôi Sao Xa Xôi, Please Wait

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã bớt giáGiải Hóa họcBài Tập