Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Mg tác dụng với h2so4 đặc nóng

*

*

*

Khi Mg td cùng với H2SO4 đặc, nóng thì rất có thể tạo nhiều sản phẩm khử như SO2, S hoặc H2S.

Mg + 2H2SO4 đặc, lạnh → MgSO4 + 3SO2↑ + 2H2O

3Mg + 4H2SO4 đặc, rét → 3MgSO4 + S↓ + 4H2O

4Mg + 5H2SO4 đặc, nóng → 4MgSO4 + H2S(uparrow) + 4H2O


*

cho m(g) hỗn hợp mg và cu vào toàn diện 10(g) dd h2so4 đặc nóng sau phản bội ứng thu được 1,12 lít khí so2 sinh sống đktc.nồng độ % của dd h2so4 đã cần sử dụng là?


cho những chất sau: Mg KOH K2CO3 Cu Fe3O4 ZnO C hãy viết các pthh xảy ra khi cho những chất bên trên lần lược chức năng với H2SO4loãng H2SO4đặc,nóng


 cho 10h láo lếu hợpCcu cùng CuO tác dụng với dd h2so4 (loãng) lấy chất rắn không tan bỏ vô dd h2so4 (đặc ) lạnh thì nhận được 1,12 lít khí A a) a)viết pthh các pư xảy ra và cho biết tên khí A

b)tính % kl các chất gồm trong lếu láo hợp


1. Fe+ H2SO4 đặc →

2. Al+ H2SO4 đặc →

3. Ag+ H2SO4 đặc →

4. FeS2+ O2 →

5. Fe3O4+ H2SO4 loãng →

6. Ba( NO3)2 + H2SO4 →

7. Ba( OH)2 + ? → BaSO4+ H2O

8. CO2 + ? → CaCO3+ H2O


B1:Hỗn phù hợp x gồm Cu, Fe, Mg. Mang đến a gam X vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau làm phản ứng nhận được 1.456 lít khí với 1.28 gam chất rắn. Mang đến a gam X vào hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư, sau phản ứng thu được 2.352 lít khí SO2(khí duy nhất)

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính a và xác suất về trọng lượng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp X (các khí đo sinh sống đktc)

B2: dùng sắt kẽm kim loại nhận những axít sau: HNO3, HCl, H2SO4

B3: hay trình bày cách pha chế 1 lít hỗn hợp H2SO4 0.46M từ dung dịch H2SO4 98% (D=1.84g/ml)


Có đông đảo chất sau: Cu, CuO; Mg; Al2O3; Fe(OH)3; Fe2O3; C6H12O6. Hầu như chất nào chức năng với dung dịch axit HCl cùng axit H2SO4 đ. Viết PTHH minh họa.

 


cho các chất sau BaCl2 ,Mg(HCO3)2, AgO, AgNO3,Fe,MgO, Cu,Cu(OH)2,Mg,K2S,NaHCO3,CaSO3,Na2O,Fe3O4,Ca(HSO3)2,CaCl2,Al(OH)3,Zn,Ag,Na2SO4,CuO,Ba(OH)2,FE(NO3)2,MgCO3,NO2,SO2,nếu tính năng với A-dd HClB-dd H2SO4 loãng viết PT


Lớp học trực tuyến

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh


Xem thêm: Đây Các Chất Nào Tác Dụng Được Với Nước Tạo Ra Dung Dịch Bazơ Là

Lớp học tập trực con đường

giờ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh