*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một chiến thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ lúc nước lặng, vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ.

Bạn đang xem: Một con thuyền đi với vận tốc 7 2km/giờ

a) nếu thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5 giờ vẫn đi được bao nhiêu km?

b) giả dụ thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như khi xuôi mẫu trong 3,5 tiếng ?


*

*

a) gia tốc xuôi loại là : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

3,5 giờ đồng hồ đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) vận tốc đi ngược mẫu : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian nhằm đi được 30,8km là : 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ đồng hồ 30 phút.

đúng mình nhé


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!

1 con thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng,vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ

a) nếu thuyền đi xuôi mẫu thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào km?

b) nếu thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như lúc xuôi loại trong 3,5 giờ ?


a) tốc độ của thuyền khi đi xuôi mẫu là:

7,2+1,6=8,8 (km/h)

Vậy trường hợp thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5h đang đi được:

8,8x3,5=30,8(km)

b) Vận tốccủa thuyền lúc đi ngược mẫu là:

7,2-1,6=5,6(km/h)

Vậy nếu như thuyền đi ngược dòng thì cần số thời gian để đi được quãng đường như lúc xuôi chiếc trong 3,5h là:

30,8:5,6=5,5(h)


Vận tốc thuyền đi xuôi loại là:

7,2+1,6=8,8(km/giờ)

Quãng đường thuyền đi xuôi dòng là:

8,8 * 3,5= 30,8(km)

Vận tốc thuyền đi ngược mẫu là :

7,2-1,6=5,6(km/giờ)

Quãng mặt đường thuyền đi ngược chiếc là:

5,6*3,5=19,6(km)

D/s:...........

*:nhân


1 chiến thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng,vận tốc của dòngnước là 1,6km/giờ.

a>nếu thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5 giờ thì sẽ đi được từng nào km?

b>nếu cái đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như khi xuôi cái trong 3,5 giờ đồng hồ ?


a) gia tốc xuôi loại là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

3,5 giờ đồng hồ đi được :

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) gia tốc đi ngược loại là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian nhằm đi được 30,8km là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ đồng hồ 30 phút.

đúng mình cái nhé


Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ lúc nước lặng, gia tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) nếu thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5 giờ vẫn đi được từng nào ki-lô-mét

b) giả dụ thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như lúc xuôi mẫu trong 3,5 giờ ?


a)Vận tốc con thuyền khi xuôi cái : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/h)

Thuyền đi xuôi mẫu trong 3,5 giờ đang đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b)Vận tốc con thuyền khi ngược mẫu : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/h)

Thuyền đi ngược dòng đề xuất số thời gian để đi quãng con đường xuôi chiếc 3,5 tiếng :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đáp số : a) … ; b) …


Vận tốc xuôi loại là :

7,2 +1,6 = 8,8 ( km/giờ )

Nếu thuyền đi xuôi loại trong 3,5 giờ đồng hồ thì đi được :

8,8 x 3,5 = 30,8 ( km )

Vận tốc ngược chiếc là :

7,2 - 1,6 = 5,6 ( km/giờ )

Nếu thuền đi ngược chiếc thì đi 30,8 km thì cần số thời gian là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ ) = 5 tiếng 30 phút

Đáp số : a) 30,8 km

b) 5 giờ 30 phút


Một chiến thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a ; giả dụ thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ đang đi được bao nhiêu ki-lô-mét

b ; trường hợp thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường

như khi xuôi mẫu trong 3,5 giờ


Vận tốc thuyền đi xuôi mẫu là:

7.2+1.6=8.8(km/h)

Vận tốc thuyền đi ngược chiếc là:

7.2-1.6=5.6(km/h)

Quãng mặt đường thuyền đi xuôi dòng trong 3.5 giờ là:

8.8*3.5=30.8(km)

Thời gian để đi được quảng mặt đường khi xuôi chiếc trong 3.5 giờ đồng hồ là:

30.8/3.5= 5.5=5 giờ đồng hồ 30 phút

nha bn.tk cho mình nhé bn


Một chiến thuyền diu với gia tốc 7,2 km/giờ khi nước yên , gia tốc của dòng nước là 1,6km/giờ .

a) trường hợp thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào km ?

b) trường hợp thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng đường như lúc xuôi loại trong3,5 tiếng ?


Vận tốc của thuyền khi đi xuôi mẫu là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Trong 3,5 giờ thuyền đi xuôi loại được :

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

Vận tốc của thuyền lúc đi ngược dòng là :

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược loại được quãng đường như đi xuôi chiếc trong 3,5 tiếng là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đổi : 5,5 tiếng = 5 tiếng 30 phút

Đáp số : a, 30,8 km

b, 5 tiếng 30 phút


Một con thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ khi nước im ,vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ

a)Nếu thuyền đi xuôi mẫu thì sau 3,5 giờ vẫn đi được từng nào ki-lô-mét?

b)Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng mặt đường như khi xuôi loại 3,5 giờ?


vận tốcthuyền đi xuôi cái trong 3,5 giờ đồng hồ là:

,(7,2+1,6)*3,5=30,8 (km)

thời gianthuyền đi ngược chiếc trên quãng sông dài 30,8 ki-lô-mét là:

30,8:(7,2-1,6)=25,2(giờ)


Vận tốc thuyền đi xuôi chiếc trong 3,5 giờ là :

7.2+1.6=8.8 (km/h)

quãng mặt đường thuyền đi được trong 3.5 giờ đồng hồ là :

8.8x.3.5= 30.8 (km)

vận tốc thuyền đi ngược dòng trên quãng sông 30.8 km là :

7.2-1.6=5.6 (km/h)

thời gian thuyền đi trên quãng sông kia là:

30.8:5.6= 5.5 h = 5 h 30


Một chiến thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ khi nước lặng, gia tốc của làn nước là 1,6km/giờ

a/Nếu thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ đang đi được từng nào ki-lô-mét?

b/Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn dể đi được quãng đường như khi xuôi chiếc trong 3,5 giờ?


a/ tốc độ của thuyền khi xuôi mẫu là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Độ nhiều năm quãng đường thuyền đi xuôi cái trong 3,5 giờ là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b/ tốc độ của thuyền khi ngược mẫu là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng con đường dài 30,8 km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đổi: 5,5 giờ = 5 tiếng 30 phút

Đáp số: a/ 30,8 km

b/ 5 giờ 30 phút


Một con thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ thì lúc nước lặng, gia tốc của làn nước là 1,6km/giờ.

Xem thêm: Liên Kết Hóa Học Trong Hợp Chất Hữu Cơ Là, Hợp Chất Hữu Cơ

a)Nếu thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ đang đi từng nào ki-lô-mét ?

b)Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn để đi được quãng đường như khi xuôi cái trong 3,5 giờ ?


Vận tốc của thuyền lúc xuôi cái là : 7,5 + 2,5 =10 ( km/giờ)

Thời gian thuyền đi xuôi chiếc từ A cho B là: 15 : 10 =1,5 ( giờ)

b) vận tốc của thuyền khi ngược dòng là : 7,5 - 2,5 = 5 ( km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược chiếc từ B cho A là : 15 : 5 = 3 ( giờ)

Đáp số : a) 1,5 giờ

b) 3 giờ


Một thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng gia tốc của làn nước là 1,6 km/giờ.

a) ví như thuyền đi xuôi mẫu thì sau 3,5 giờ vẫn đi được từng nào km?

b) giả dụ thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng con đường như lúc xuôi mẫu trong 3,5 giờ ?


a) Quãng đường nhưng thuyền kia đi xuôi cái trong 3,5 giờ là:

(7,2+1,6)x3,5=30,8(km)

b) Thời gianmà thuyền kia đi ngược cái để đi được quãng con đường 30,8km là:

30,8:(7,2-1,6)=5,5(giờ)=5 tiếng 30phút

Đáp số :5giờ 30phút


Tất cảToánVật lýHóa học sinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên