toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhóm chất nào dưới đây đều là oxit?

A. S O 2 , M g S O 4 , C u O

B. C O , S O 2 , C a O

C. CuO, HCl, KOH

D. F e O , C u S , M n O 2Trong nhóm chất nào sau đây, số thoái hóa của S các là +6

A.

Bạn đang xem: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit

H2S, H2SO3, H2SO4

B. K2S, Na2SO3, K2SO4

C. H2SO4, H2S2O7, CuSO4

D. SO2, SO3, CaSO3


*

Lập phương pháp hóa học của không ít hợp chất sau đây:a) Mg(II) với Ob) P(V) với Oc) C(IV) và S(II)d) Al(III) cùng Oe) Si(IV) với Of) P(III) với Hg) Fe(III) và Cl(I)h) Li(I) và N(III)i) Mg cùng nhóm OH k) Ca với nhóm PO4 l) Cr(III) với nhóm SO4 m) Fe(II) và nhóm SO4n) Cr(III) với nhóm OHo) Cu(II) cùng nhóm NO3p) Mn(II) cùng nhóm SO4 q) cha và đội HCO3(I)


a: MgO

b: (P_2O_5)

c: (CS_2)

d: (Al_2O_3)

e: (Si_2O_5)

f: (PH_3)

g: (FeCl_3)

h: (Li_3N)

i: (Mgleft(OH ight)_2)

 


6

Trong những bazơ sau, bazơ như thế nào bị nhiệt phân huỷ?

          

 

 

 

 

 

 A.

 KOH;

 B.

Ba(OH) NaOH;

7

Những dãy hóa học nào sau đây đều là oxit axit?

 A.

SOO, NH, SOO, NO, SOO, P  Canxi oxit được dùng để làm khử chua khu đất trồng do nó công dụng được với

 A.

 HCl

 B.

 SO;

 D.

 B.

 Ca(NO.

 C.

CaSO

10

 Axit tác dụng với quỳ tím tạo cho quỳ tím gửi thành màu

   

 

 

 

 A.

Nâu

 B.

 Đỏ

 C.

 Tím.

 

 D.

 Xanh

11

Trong những dãy oxit dưới đây, hàng nào vừa lòng điều kiện toàn bộ các oxit những phản ứng với axit clohiđric?

 

 A.

CuO, P, FeO

 B.

CuO, BaO, FeCuO, Fe, COOO

 B.

 Sản xuất HSOSO công dụng với sắt kẽm kim loại đồng Cu hình thành khí làm sao sau đây?

 

 

 A.

 N H

14

Cặp chất nào dưới đây được dùng để làm điều chế khí SOSOSOSOSOSO FeCl

 

 

 

 

 A.

5

 B.

 3

 C.

2

 D.

4

16

Dung dịch nào sau đây hoàn toàn có thể dùng để nhận biết muối natri sunfat Na?

 

 

 

 

 

 A.

 NaCl;

 B.

A. BaClMgO

 C.

CaO

 D.

NO

18

Để phân biệt muối NaCl người ta hay sử dụng thuốc thử là :

      

 

 

 

 

 

 A.

AgNO3 

 B.

 NaCl.

 C.

 KNO)SOSO vào dung dịch HCl dư thể tích co
Lớp 9 hóa học
15
1
Gửi hủy

6. C


Đúng 0

bình luận (0)

7. A


Đúng 0
phản hồi (0)

8. A


Đúng 0
bình luận (1)

Có gần như hợp hóa học sau : NaCl, HCl, CaCO 3 , H 2 S, mãng cầu 3 PO 4 , CaO,Ca(OH) 2 , KNO 3 , H 3 PO 4 , mãng cầu 2 O, H 2 SO 3 , Al(OH) 3 , p. 2 O 5 , NO 2 , HNO 2 , Cu(OH) 2,CuO, SO 3 . Hợp hóa học nào thuộc loại oxit? trong số ấy chất như thế nào thuộc nhiều loại oxitaxit, oxit bazơ.Trả lời- Oxit : ..................................................................................+ Oxit axit ....................................................................................+ Oxit bazơ ..................................................................................


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
2
0
Gửi hủy

Oxit: CaO, Na2O, P2O5, NO2, CuO, SO3

Oxit axit: P2O5, NO2 và SO3.

Oxit bazơ: CaO, Na2O, CuO.

Bạn xem thêm nhé!


Đúng 2

bình luận (0)

 

Oxit :CaO, Na2O, P2O5 , NO2 ,CuO, SO3​ . 

Oxit axit: P2O5 , NO2 , SO3​ . 

Oxit bazơ: CaO, Na2O, CuO.


Đúng 0
comment (0)

Các oxit nào tiếp sau đây phản ứng với nhau từng song một: CaO(1); K 2 O(2); CuO(3); FeO(4); C O 2 (5); S O 2 (6)

A. (1) và (5); (1) cùng (6); (2) và (5); (2) và (4)

B.  (1) với (5); (1) cùng (6); (2) với (5); (2) cùng (3)

C. (2) và (5); (2) và (6); (3) với (5); (3) với (6)

D. (1) với (5); (1) và (6); (2) và (5); (2) cùng (6)


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Chọn D


Đúng 0

bình luận (0)

Câu1 : Dãy chất nào tiếp sau đây đều là kim loại?A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc. B. Vàng, magie, nhôm, clo.C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi. D. Sắt, chì, kẽm, thiếc.

Câu 2: hàng nguyên tố phi kim là:A. Cl, O, N, Na, Ca. B. S, O, Cl, N, Na.C. S, O, Cl, N, C. D. C, Cu, O, N, Cl.Câu 3: cách làm hoá học tập nào dưới đây viết đúng?A. Kali clorua KCl 2 . B. Kali sunfat K(SO 4 ) 2 .C. Kali sunfit KSO 3 . D. Kali sunfua K 2 S.Câu 4: tên thường gọi và công thức hóa học đúng làA. Kali sunfurơ KCl. B. Can xi cacbonat Ca(HCO 3 ) 2 .C. Cacbon đioxit teo 2 . D. Khí metin CH 4 .Câu 5: Cho một trong những công thức hóa học: MgCl, ba 3 (SO 4 ) 2 , mãng cầu 2 O, KCO 3 , HSO 4 . Số công thứchóa học tập viết sai làA. 2. B. 4. C. 3. D. 1.


Lớp 8 Toán
1
0
gởi Hủy

A

C

A

C

A


Đúng 0

bình luận (0)

Câu1 : Dãy hóa học nào sau đây đều là kim loại?A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc. B. Vàng, magie, nhôm, clo.C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi. D. Sắt, chì, kẽm, thiếc.

Câu 2: hàng nguyên tố phi kim là:A. Cl, O, N, Na, Ca. B. S, O, Cl, N, Na.C. S, O, Cl, N, C. D. C, Cu, O, N, Cl.Câu 3: cách làm hoá học nào dưới đây viết đúng?A. Kali clorua KCl 2 . B. Kali sunfat K(SO 4 ) 2 .C. Kali sunfit KSO 3 . D. Kali sunfua K 2 S.Câu 4: tên gọi và phương pháp hóa học đúng làA. Kali sunfurơ KCl. B. Canxi cacbonat Ca(HCO 3 ) 2 .C. Cacbon đioxit co 2 . D. Khí metin CH 4 .Câu 5: Cho một số công thức hóa học: MgCl, ba 3 (SO 4 ) 2 , na 2 O, KCO 3 , HSO 4 . Số công thứchóa học viết không đúng làA. 2. B. 4. C. 3. D. 1.


Lớp 8 Toán
2
0
gửi Hủy

Câu 1:D

Câu 2:A

Câu 3:D

Câu 4:C

Câu 5:B


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu1 : Dãy hóa học nào sau đây đều là kim loại?A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc.

B. Vàng, magie, nhôm, clo.C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi.

D. Sắt, chì, kẽm, thiếc.

Câu 2: dãy nguyên tố phi kim là:A. Cl, O, N, Na, Ca.

B. S, O, Cl, N, Na.C. S, O, Cl, N, C.

D. C, Cu, O, N, Cl.Câu 3: công thức hoá học nào dưới đây viết đúng?A. Kali clorua KCl 2 .

B. Kali sunfat K(SO 4 ) 2 .C. Kali sunfit KSO 3 .

D. Kali sunfua K 2 S.Câu 4: tên gọi và công thức hóa học đúng làA. Kali sunfurơ KCl.

B. Canxi cacbonat Ca(HCO 3 ) 2 .C. Cacbon đioxit co 2 .

D. Khí metin CH 4 .Câu 5: Cho một số trong những công thức hóa học: MgCl, cha 3 (SO 4 ) 2 , na 2 O, KCO 3 , HSO 4 . Số công thứchóa học tập viết không đúng là

A. 2 

B. 4 

C. 3 

D. 1.

Xem thêm: Tiểu Sử Youtuber Thơ Nguyễn Bao Nhiêu Tuổi, Sao Youtube Thơ Nguyễn


Đúng 0

comment (0)

1)trong những hợp chất sau, hợp chất nào thuộc các loại oxit?

a. K2O b.Mg(OH)2 c. SO3 d. CuSO4 e. H2S f. Fe2O3

2)trong hầu hết chất sau, mọi chất làm sao là oxit axit, phần đa chất như thế nào là oxit bazơ?

NO, BaO, P2O5, Na2O, CuO, Al2O3, SO2, CO, Mn2O7

3) đọc tên những oxit sau: BaO, P2O5, K2O, CuO

4)lập CTHH của một loại đồng oxit. Biết cân nặng mol của chính nó là 80(g) và gồm chứa 80% Cu, 20% O về khối lượng.


Lớp 8 Hóa học bài xích 26: Oxit
1
0
Gửi hủy

1) Hợp hóa học a, c, f

2) Oxit axit: P2O5, SO2, Mn2O7

Oxit bazơ: BaO, Na2O, CuO, Al2O3

3)

BaO: Bari oxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

K2O: Kali oxit

CuO: Đồng (II) oxit

4) cân nặng đồng trong oxit là (80.80\%=64left(g ight))

=> (n_Cu=frac6464=1left(mol ight))

Khối lượng oxi trong oxit là (80-64=16left(g ight))

=> (n_O=frac1616=1left(mol ight))

=> CTHH: CuO


Đúng 0

comment (0)

Lớp học tập trực đường

vật dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
udbadajoz.net