Trả lời thắc mắc luyện tập, vận động trang 15, 16, 17 Toán 6 tập 2 KNTT. Giải bài xích 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 trang 18 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối học thức với cuộc sống. Bài xích 25. Phép cộng và phép trừ phân số – Chương 6 Phân số

Hoạt rượu cồn 1

Em hãy nói lại quy tắc cùng hai phân số cùng mẫu mã ( có tử và mẫu dương) rồi tính những tổng (dfrac811 + dfrac311) và (dfrac912 + dfrac1112).

Bạn đang xem: Phép cộng và phép trừ phân số lớp 6

– kể lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu

– đem tử cùng tử và giữ nguyên mẫu.

Quy tắc cùng hai số nguyên cùng mẫu:

Ta rước tử số cùng với nhau và không thay đổi mẫu số.

(dfrac811 + dfrac311 = dfrac8 + 311 = dfrac1111 = 1)

(dfrac912 + dfrac1112 = dfrac9 + 1112 = dfrac2012)( = dfrac20:412:4 = dfrac53)

Luyện tập 1

Tính:

(dfrac – 712 + dfrac512); (dfrac – 811 + dfrac – 1911)

Cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

(dfrac – 712 + dfrac512 = dfrac – 7 + 511 = dfrac – 211);

(dfrac – 811 + dfrac – 1911 = dfrac – 8 + left( – 19 ight)11 = dfrac – 2711)

Hoạt đụng 2

Để tiến hành phép cộng (dfrac57 + dfrac – 34), em hãy làm cho theo quá trình sau:

+ Quy đồng mẫu hai phân số (dfrac57) với (dfrac – 34)

+ thực hiện quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu mã để tính tổng nhì phân số sau khoản thời gian đã quy đồng.

+ Quy đồng chủng loại hai phân số (dfrac57) với (dfrac – 34)

+ Cộng những tử số và không thay đổi mẫu.

(dfrac57 = dfrac5.47.4 = dfrac2028) với (dfrac – 34 = dfrac – 3.74.7 = dfrac – 2128)

(dfrac2028 + dfrac – 2128 = dfrac20 + left( – 21 ight)28 = – dfrac128)

Luyện tập 2

Tính (dfrac – 58 + dfrac – 720)

+ Quy đồng mẫu hai phân số (dfrac – 58) và (dfrac – 720)

+ Cộng các tử số và giữ nguyên mẫu.

BCNN(8,20) = 40

(dfrac – 58 = dfrac – 5.58.5 = dfrac – 2540) cùng (dfrac – 720 = dfrac – 7.220.2 = dfrac – 1440)

(dfrac – 2540 + dfrac – 1440 = dfrac – 25 + left( – 14 ight)40 = dfrac – 3940)

Hoạt rượu cồn 3

Tính các tổng (dfrac12 + dfrac – 12); (dfrac12 + dfrac1 – 2)

Em tất cả nhận xét gì về các kết quả nhận được?

Đưa về cùng 2 phân số gồm cùng mẫu số

(eginarrayldfrac12 + dfrac – 12 = dfrac1 – 12 = 0\dfrac12 + dfrac1 – 2 = dfrac12 + dfrac – 12 = 0endarray)

Các phép tính trên phần nhiều có hiệu quả bằng 0.

Luyện tập 3

Tìm số đối của những số sau: (dfrac13;dfrac – 13) cùng (dfrac – 45)

Hai số gọi là đối nhau ví như hai tổng của chúng bởi 0.


( – dfracab = dfrac – ab = dfraca – b)

Số đối của (dfrac13) là ( – dfrac13) bởi (dfrac13 + left( – dfrac13 ight) = 0)

Số đối của (dfrac – 13) là (dfrac13) vày (dfrac13 + dfrac – 13 = dfrac13 + left( – dfrac13 ight) = 0)

Số đối của (dfrac – 45) là (dfrac45) do (dfrac – 45 + dfrac45 = dfrac – 4 + 45 = 0)

Luyện tập 4

Tính một biện pháp hợp lí: (B = dfrac – 19 + dfrac87 + dfrac109 + dfrac – 297)

Nhóm các phân số bao gồm cùng mẫu và cùng với nhau trước.

(eginarraylB = dfrac – 19 + dfrac87 + dfrac109 + dfrac – 297\ = left( dfrac – 19 + dfrac109 ight) + left( dfrac87 + dfrac – 297 ight)\ = dfrac99 + dfrac – 217 = 1 – 3 = – 2endarray)

Hoạt hễ 4

Em hãy nhắc lại quy tắc trừ hai phân số cùng chủng loại (cả tử với mẫu phần đa dương) đang học rồi tính những hiệu sau: (dfrac713 – dfrac513) với (dfrac34 – dfrac15)

*Nếu 2 phân số sẽ cùng mẫu mã thì đem tử số của phân số trước tiên trừ đi tử số của phân số sản phẩm công nghệ hai và giữ nguyên mẫu.

(dfrac713 – dfrac513 = dfrac7 – 513 = dfrac213) cùng (dfrac34 – dfrac15 = dfrac1520 – dfrac420 = dfrac15 – 420 = dfrac1120)

Luyện tập 5

Tính

a) (dfrac35 – dfrac – 13)

b) ( – 3 – dfrac27)

– Quy đồng chủng loại hai phân số.

– rước tử số của phân số trước tiên trừ đi tử số của phân số vật dụng hai và không thay đổi mẫu.

a) (dfrac35 – dfrac – 13)

( = dfrac3.35.3 – dfrac – 1.53.5)

( = dfrac915 – dfrac – 515 = dfrac9 – left( – 5 ight)15 = dfrac1415)

b) ( – 3 – dfrac27)

(eginarrayl = dfrac – 3.71.7 – dfrac27\ = dfrac – 217 – dfrac27\ = dfrac – 21 – 27\ = dfrac – 237endarray)

Thử thách nhỏ

Thay lốt “?” bằng những phân số phù hợp để hoàn thiện sơ thứ dưới đây, biết số trong mỗi ô ở sản phẩm trên bằng tổng của nhị số kề nó trong nhì ô ở mặt hàng dưới.


*

Tìm số sản phẩm trên lúc biết 2 số ở mặt hàng dưới: Tính tổng nhì số hàng dưới.

Tìm số hàng dưới khi biết một số hàng trên và 1 số hàng dưới: rước số sản phẩm trên trừ số hàng dưới đã biết.

*

Dấu “?” ở chỗ này bằng (dfrac125 + dfrac – 625 = dfrac1 + left( – 6 ight)25 = dfrac – 525 = dfrac – 15)

*

Dấu “?” tại đây bằng (dfrac825 – dfrac – 625 = dfrac8 – left( – 6 ight)25 = dfrac1425)

*

Dấu “?” ở chỗ này bằng (dfrac825 + dfrac – 525 = dfrac325)

Giải bài 6.21 trang 18 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

a) (dfrac – 113 + dfrac913)

b) (dfrac – 38 + dfrac512)

Cộng hai phân số cùng mẫu: Cộng những tử số và giữ nguyên mẫu

Cộng hai phân số không giống mẫu:

– Quy đồng các phân số

– Cộng những tử số và không thay đổi mẫu.

a) (dfrac – 113 + dfrac913)

( = dfrac – 1 + 913 = dfrac813)

b) (dfrac – 38 + dfrac512)

(eginarrayl = dfrac – 3.38.3 + dfrac5.212.2\ = dfrac – 924 + dfrac1024 = dfrac124endarray)

Bài 6.22 trang 18 Toán 6 tập 2

Tìm số đối của các phân số sau:

(dfrac – 37;dfrac613;dfrac4 – 3)

Số đối của (dfrac – 37) là (dfrac37)

Số đối của (dfrac613) là ( – dfrac613)

Số đối của (dfrac4 – 3) là (dfrac43)

Bài 6.23 Toán 6 tập 2

Tính

a) (dfrac – 53 – dfrac – 73)

b) (dfrac56 – dfrac89)

Trừ nhị phân số thuộc mẫu: đem tử số của phân số đầu tiên trừ đi tử số của phân số lắp thêm hai và không thay đổi mẫu.

Trừ hai phân số không giống mẫu:

– Quy đồng mẫu hai phân số.

– rước tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số sản phẩm hai và giữ nguyên mẫu.

a) (dfrac – 53 – dfrac – 73)( = dfrac – 5 – left( – 7 ight)3 = dfrac23)

b) (dfrac56 – dfrac89)( = dfrac5.36.3 – dfrac8.29.2 = dfrac1518 – dfrac1618)( = dfrac15 – 1618 = dfrac – 118)

Bài 6.24 trang 18 SGK Toán 6 tập 2

Tính một cách hợp lí:

(A = left( – dfrac311 ight) + dfrac118 – dfrac38 + left( – dfrac811 ight))

Nhóm những phân số gồm cùng mẫu và cộng hoặc trừ cùng nhau trước.

(eginarraylA = left( – dfrac311 ight) + dfrac118 – dfrac38 + left( – dfrac811 ight)\ = left< left( – dfrac311 ight) + left( – dfrac811 ight) ight> + left( dfrac118 – dfrac38 ight)\ = dfrac – 1111 + dfrac88 = – 1 + 1 = 0endarray)

Bài 6.25 trang 18 Toán 6 tập 2

Chị đưa ra mới đi làm việc và cảm nhận tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng (dfrac25) số tiền đó để giá thành trong tháng, dành riêng (dfrac14) số tiền để sở hữ quà biếu bố mẹ. Tìm số phần chi phí lương còn lại của chị Chi.

Tính tổng phần lương đã giá cả và sở hữu quà.

Phần chi phí lương còn lại = 1- phần lương đã giá cả và cài đặt quà.

Tổng phần lương đã giá cả và cài quà là:

(dfrac25 + dfrac14 = dfrac2.45.4 + dfrac1.54.5)( = dfrac820 + dfrac520 = dfrac8 + 520 = dfrac1320)

Phần tiền lương còn sót lại :

(1 – dfrac1320 = dfrac2020 – dfrac1320 = dfrac20 – 1320 = dfrac720)

Giải bài bác 6.26 trang 18 Toán 6 tập 2

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy (dfrac13) thời gian là dành cho việc học ở ngôi trường ; (dfrac124) thời gian là dành cho vận động ngoại khóa; (dfrac716) thời gian dành cho vận động ăn, ngủ. Sót lại là thời gian cho những công việc cá thể khác. Hỏi:

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời hạn trong ngày cho vấn đề học sinh hoạt trường và vận động ngoại khóa?

b) Mai đã đoạt bao nhiêu phần thời hạn trong ngày cho những công việc cá thể khác?

a) Tính tổng thời hạn ở ngôi trường và chuyển động ngoại khóa.

Xem thêm: Nghiệm Kép Là Gì - Nghiệm Kép Của Phương Trình Bậc 2

b)

– Tính tổng thời hạn đã dùng = thời hạn ở ngôi trường + chuyển động ngoại khóa+ăn, ngủ.

– thời gian còn lại = 1- tổng thời gian đã dùng

a)

Thời gian nghỉ ngơi trường và vận động ngoại khóa:

(dfrac13 + dfrac124 = dfrac1.83.8 + dfrac124 = dfrac824 + dfrac124 = dfrac924 = dfrac38)

b)

Tổng thời hạn đã sử dụng :

(dfrac38 + dfrac716 = dfrac3.28.2 + dfrac716 = dfrac616 + dfrac716 = dfrac1316)

Thời gian còn lại:

(1 – dfrac1316 = dfrac1616 – dfrac1316 = dfrac16 – 1316 = dfrac316)