*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh

Cho các polime : PS, cao su thiên nhiên isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su thiên nhiên lưu hóa. Gồm bao nhiêu polime có cấu tạo mạng không gian ?


Sự phối kết hợp các phân tử nhỏ dại (monome) thành các phân tử bự (polime) có cân nặng bằng tổng khối lượng của những monme hòa hợp thành được gọi là :


Sự phối kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành những phân tử to (polime), đồng thời gồm loại ra các phân tử bé dại (như nước, amoniac, CO2…) được gọi là :


Một polime Y có kết cấu như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một mắt xích của polime Y là :


Cho những chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH 2) HOOC–CH2–CH2–COOH 3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH 5) HO–CH2–CH2–OH cùng p-C6H4(COOH)2

6) H2N6NH2 cùng HOOC(CH2)4COOH

Các ngôi trường hợp rất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là :


Cho một polime sau : (–NH–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–CO–)n.

Số một số loại phân tử monome sản xuất thành polime bên trên là


Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp gồm trong dãy là:


Cho các polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có kết cấu mạch không phân nhánh là


Trong dãy chất sau, chất nào gia nhập phản ứng trùng ngưng chế tác polime?

CH2=CH2,CH2=CHCl, CH3-CH3,H2N(CH2)5COOH.


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: 9999+ Tus Buồn Ngắn, Tâm TrạNg Về Tình Yêu Cuộc Sống Hay Nhất 5/2022

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.