Thì tương lai dứt tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là giữa những 12 thì cơ bản của giờ đồng hồ Anh. Việc nắm vững công thức và cách sử dụng cấu trúc này để giúp đỡ bạn sáng tỏ được phần lớn dạng cấu tạo ngữ pháp khác. Nội dung bài viết này sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp kiến thức cụ thể về thì tương lai kết thúc tiếp diễn để rất có thể sử dụng chúng một biện pháp hiệu quả. 


Nội dung chính

2. Cấu trúc3. Vệt hiệu nhận thấy thì tương lai tiếp nối hoàn thành5. Bài xích tập ôn luyện

1. Thì tương lai ngừng tiếp diễn là gì?

Thì tương lai kết thúc tiếp diễn (Future Perfect Continuous) mô tả một hành động ban đầu từ thừa khứ, kéo dãn dài đến một thời điểm cho trước ngơi nghỉ tương lai với vẫn chưa hoàn thành.

Bạn đang xem: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ: By September, I will have been working for this company for 3 years. (Đến mon 9, tôi sẽ làm việc cho công ty này được 3 năm rồi)

Mục đích sử dụng:

Nhấn khỏe mạnh tính liên tục của hành động so cùng với một hành động khác trong tương lai.

Ví dụ:

My mom will have been cooking dinner for an hour by the time my dad leaves work and comes home. (Mẹ tôi sẽ vẫn nấu bữa tối được 1h vào khoảng bố tôi tung sở với về nhà.)

=> Ta thấy được hành động “nấu bữa tối” sẽ tiếp diễn trong “1 giờ” và gồm một hành động “bố tôi tan làm về nhà” có tác dụng mốc thời điểm đối sánh.

Diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra và kéo dãn liên tục đến 1 thời điểm cụ thể trong tương lai.

Ví dụ:

I will have been watching the movie for 2 hours until he calls. (Tôi đã xem phim được 2 tiếng tính đến thời gian anh ấy điện thoại tư vấn tôi.

=> hành vi “xem phim” sẽ tiếp nối trong sau này “2 giờ” và ngừng trước “khi anh ấy gọi”.

2. Cấu trúc

2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + will have been + V-ing

Ví dụ:

I will have been doing homework by 9pm tomorrow. (Tôi sẽ sẽ làm bài xích tập về nhà thời điểm 9h tối mai.)

2.2. Thể tủ định

Cấu trúc: S + will not / won’t + have + been + V-ing

Ví dụ:

They will not / won’t have been living in Vietnam for 10 days by next week. (Họ sẽ không sống ở nước ta được 10 ngày tính cho tuần sau.)

2.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Trả lời: Yes, S + will. / No, S + won’t.

Ví dụ:

Will Mr. Hải have been teaching for 30 years when he retires? (Có yêu cầu ông Hải đang dạy học được 30 năm khi ông ấy về hưu không?)

Yes, he will./ No, he won’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?

Ví dụ:

How long will you have been playing volleyball by next year? (Bạn sẽ nghịch bóng chuyền được bao thọ tính mang đến năm sau?)

2.4. Thể bị động

Cấu trúc: Will have been being + PII/V-ed

Ví dụ:

When she comes at 6PM, they will have been playing the piano. (chủ động)

=> The piano will have been being played when she comes at 6PM. (bị động)

3. Dấu hiệu phân biệt thì tương lai tiếp diễn hoàn thành

3.1. Một số dấu hiệu để nhận biết câu sử dụng ở thì tương lai tiếp nối hoàn thành

Dùng với những trạng tự chỉ thời gian ban đầu bằng by:by then: tính mang đến lúc đóby this July,…: tính mang lại tháng 7 năm nayby the over of… (+ this week/ month/ year): tính đến vào buổi tối cuối tuần này/ mon này/ năm này.by the time + 1 mệnh đề thì bây giờ đơn (Ví dụ: by the time she comes back)Ngoài ra “When” cũng thường được sử dụng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ:

When I am 30 years old, I will have been playing basketball for đôi mươi years. (Khi tôi 30 tuổi, tôi sẽ chơi tennis được trăng tròn năm.)

3.2. Những xem xét khi sử dụng

Các mệnh đề bắt đầu bằng đều từ chỉ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… thì không cần sử dụng trong thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Vậy vào đó, chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn.

Ví dụ:

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Trang (sai)

=> You won’t get a promotion until you have been working here as long as Trang. (đúng)

(Bạn sẽ không còn được thăng chức cho đến khi bạn thao tác làm việc lâu năm như Trang.)

Một số cồn từ không dùng ở dạng tiếp diễn:Động từ bỏ trạng thái: be, cost, fit, mean, suitĐộng tự sở hữu: belong, haveĐộng từ chỉ những cảm nhận của giác quan: feel, hear, see, smell, taste, touchĐộng từ bỏ chỉ cảm giác: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wishĐộng từ bỏ chỉ sự nhận thức: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Hoa will have been having her driver’s license for over three years (sai)

=> Hoa will have had her driver’s license for over two years. (đúng)

Có thể dùng “be going to” sửa chữa thay thế cho “will” trong kết cấu tương lai ngừng tiếp diễn để biểu thị cùng một nội dung

Ví dụ:

You are going to lớn have been waiting for more than three hours when his bus finally arrives. (Bạn chắc hẳn sẽ yêu cầu đợi hơn 3 giờ đồng hồ thì xe pháo khách của anh ấy ấy bắt đầu đến)

Các trạng từ bỏ như always, only, never, ever, still, just được đặt sau trợ động từ will và trước các have been Ving.

Ví dụ:

You will only have been waiting for a few hours when his train arrives.Will you only have been waiting for a few hours when his train arrives?

4. Biệt lập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn cùng với thì tương lai hoàn thành và sau này tiếp diễn

ThìTƯƠNG LAI HOÀN THÀNHTƯƠNG LAI TIẾP DIỄNTƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúcS + will have + PIIS + will be + V-ingS + will have been + V-ing
2. Cách sử dụngDùng để mô tả 1 hành động sẽ hoàn thành vào một thời điểm sống tương lai, trước khi hành vi hay vấn đề khác xảy ra.Ví dụ:I’ll have finished my work by night.Dùng để biểu đạt 1 hành vi sẽ đang ra mắt tại 1 thời điểm cụ thể trong tương lai.Ví dụ:I’ll be doing homework at this time tomorrow.Dùng để diễn đạt 1 hành động ban đầu từ thừa khứ, kéo dài đến một thời điểm đến trước ở tương lai và vẫn không hoàn thành.Ví dụ:By June, we’ll have been eating vegan food for 8 years.
3. Tín hiệu nhận biếtCác các từ chỉ thời hạn đi cùng:– By + mốc thời hạn (by the kết thúc of this month, by tomorrow)By thenBy the time + mốc thời gianCác nhiều từ chỉ thời hạn đi cùng:– At this/ that + time/ moment + khoảng thời hạn trong tương lai (at this moment next year,…)At + thời điểm xác minh trong tương lai (at 5 p.m tomorrow)when + mệnh đề sinh hoạt thì lúc này đơn (when she comes,…)Các nhiều từ khác ví như In the future, next year, next week, next time, soon…Các các từ chỉ thời hạn đi cùng:– By … for (+ khoảng thời gian)By thenBy the time

5. Bài tập ôn luyện


*

Chọn giải đáp chia đụng từ đúng để điền vào chỗ trống

1. By February, I _____ for this company for đôi mươi years.

A. Will have workedB. Will have been working

2. By May 20, I ______ here for two months.

A. Will have beenB. Will have been being

3. By this time next week, he ______ his book for 4 months.

A. Will have writtenB. Will have been writing

4. _______ your homework by 9 tonight?

A. Will you have finishedB. Will you have been finishing

5. By 2025 we ______ in japan for 20 years.

A. Will have livedB. Will have been living

6. She _____ a novel by the kết thúc of the week.

A. Will have writtenB. Will have been writing

7. Dũng ______ this book for 3 months by the end of this week.

A. Will have writtenB. Will have been writing

8. ____ for 6 months by the over of this year?

A. Are Hạnh & Trang going to lớn have been being marriedB. Will Hạnh and Trang going lớn have been being married

9. At 4PM, the baby ____ for one hour.

A. Will have been cryingB. Will have been cried

10. By the time my mom comes trang chủ at 5PM, we _____ computer games for 3 hours.

A. Will have been playingB. Will play

Đáp án

1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B8. A9. A10. A

Hy vọng nội dung bài viết này sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn có thêm kiến thức kiên cố cho tiếng Anh nói bình thường và IELTS nói riêng.

Xem thêm: Sơn Hải Kinh Truyện Tranh Sơn Hải Kinh Truyện, Sơn Hải Kinh Truyện Chap 2

Tham khảo 12 thì trong giờ Anh do The IELTS Workshop tổng hợp nhằm nhận nhiều kiến thức hữu ích hơn nữa nhé! nỗ lực chắc ngay những kiến thức cơ phiên bản ngữ pháp trong giờ Anh chỉ với sau khóa học tập Freshman của The IELTS Workshop.