Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. udbadajoz.net chia sẻ tới chúng ta Bài 39: Thực hành: đặc thù hóa học của sắt, đồng cùng hợp hóa học của sắt, crom. Hi vọng rằng, đây đã là tài liệu hữu dụng giúp các em học tập tập giỏi hơn.


*

Nội dung bài học gồm nhì phần:

Lý thuyết về đặc điểm hóa học của sắt, đồng, crom và một trong những hợp chất đặc biệt quan trọng của chúngGiải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất hóa học tập của sắt và một số trong những hợp hóa học quan trọng

a,Sắt bao gồm tính khử trung bình

Tác dụng với phi kim:

2Fe + 3Cl2$oversett^0 ightarrow$ 2FeCl3

Tác dụng với axit:

Fe + 2HCl$ ightarrow $ FeCl2+ H2

Fe + 4HNO3(loãng) → Fe(NO3)3+ NO + 2H2O

Tác dụng với dung dịch muối:

Fe + CuSO4$ ightarrow $ FeSO4+ Cu

b, một trong những hợp chất của sắt

Sắt (II) hiđroxit - Fe(OH)2:là chất rắn màu trắng , tương đối xanh, ko tan vào nước.

Bạn đang xem: Thực hành hoá học lớp 12 bài 39

Điều chế:FeCl2+ 2NaOH→Fe(OH)2↓+ 2NaClTrong không khí Fe(OH)2dễ bị oxi hoá thành Fe(OH)3màu nâu đỏ:

4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O→4Fe(OH)3↓nâu đỏ.

Muối sắt (II):

Muối fe (II) dễ bị oxi hoá chế tạo thành muối sắt (III)

FeCl2+ Cl2→2FeCl3

Điều chế: mang đến Fe, FeO, Fe(OH)2tác dụng cùng với HCl, H2SO4loãng

sắt + 2HCl→FeCl2+ H2

2. đặc điểm hóa học của đồng và một số hợp chất quan trọng

a, Đồng là kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu.

Tác dụng với phi kim

Cu + O2$oversett^0 ightarrow$CuO

Tác dụng với axit: không khử được nước và ion H+trong dd HCl, H2SO4loãng

3Cu + 8HNO3(loãng) → 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O

b, một số hợp chất đặc biệt của đồng

Đồng (II) hiđroxit - Cu(OH)2

Cu(OH)2là chất rắn color xanh, ko tan vào nước.Cu(OH)2là một bazơ: Cu(OH)2+ 2HCl → CuCl2+ 2H2ODễ bị nhiệt phân: Cu(OH)2→(to) CuO + H2O

Muối đồng (II)

Các dung dịch muối đồng đều sở hữu màu xanh

CuSO4.5H2O →(to) CuSO4 + 5H2O

(màu xanh) (màu trắng)

3. đặc điểm hóa học của crom và một số hợp hóa học quan trọng

a,Crom có tính khử bạo gan hơn sắt

Tác dụng với những phi kim cở ánh nắng mặt trời cao trừ flo:

2Cr + 3Cl2→(to) 2 CrCl3

Tác dụng với nước: không tính năng với nước do gồm màng oxit bảo vệ.Tác dụng với axit:tạo thành muối hạt crom (II)

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Chú ý: Crom bị động trong axit H2SO4và HNO3đặc, nguội

b, một số trong những hợp chất quan trọng đặc biệt của crom

Crôm (III) hidroxit: Cr(OH)3 là hóa học rắn màu xanh lá cây nhạt.

Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Của Từ Newbie Là Gì ? Ý Nghĩa Trong Game, Ngành Nghề Khác

Cr(OH)3là hidroxit lưỡng tính

Cr(OH)3+ NaOH →Na

Cr(OH)3+ 3HCl →CrCl3 + 3H2O

Muối crom (VI):Là đều hợp hóa học bền

Muối crômat: Na2CrO4,...là đa số hợp chất bao gồm màu vàng của ion CrO42-.Muối đicrômat: K2Cr2O7... Là muối bao gồm màu da cam của ion Cr2O72-.Giữa ion CrO42-và ion Cr2O72-có sự gửi hoá cho nhau theo cân nặng bằng.

Cr2O72- + H2O →2CrO42- + 2H+