Video kiếm tìm r để hiệu suất mạch ngoài cực đại

Bài tập rất trị định phương pháp Ôm, hiệu suất cực đại

Bài tập 1: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

Liên quan: search r để năng suất mạch ngoài cực đại

UAB = U = ko đổi

R1 = b; R ≠ 0 là trở nên trở

a/ xác định R để năng suất trên điện trở R1 đạt quý hiếm cực đại, xác định giá trị rất đại

b/ xác định R để hiệu suất trên năng lượng điện trở R đạt giá trị cực đại, khẳng định giá trị rất đại

c/ khẳng định R để năng suất toàn mạch đạt cực hiếm cực đại, xác minh giá trị rất đại

Bài tập 2: mang đến mạch như hình vẽ:

*

E=2V, r=0,7Ω , R1= 0,3Ω , R2= 2Ω

Xác định R để công suất của R đạt rất đại.

Bạn đang xem: Tìm r để công suất cực đại

Bài tập 3: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

E=6V, r=1Ω, R2= 2Ω

a) tìm R1 đểcông suất tỏa sức nóng trên R1max; Tính (P1)max

b) kiếm tìm R1để năng suất tỏa nhiệt độ toàn mạch max Tính Pmax

c) tra cứu R1 để năng suất tỏa nhiệt trên nguồn max tính (P$_ng$)max

Bài tập 4: mang đến mạch điện như hình vẽ

*

E=12V,r=2Ω,R1=4Ω,R2=2Ω. Search R3 để :

a) công suất mạch quanh đó lớn nhất, tính giá trị này

b) hiệu suất tiêu thụ bên trên R3 bằng 4,5W

c) hiệu suất tiêu tụ bên trên R3 là béo nhất. Tính công suất này

Bài tập 5: cho mạch điện như hình mẫu vẽ

*

R1; r = 3Ω; R2 là trở thành trở. U =12V.

a/ Điều chỉnh R2 để hiệu suất trên nó là bự nhất, khi đó năng suất trên R2 bằng 3 lần năng suất trên R1. Tra cứu R1

b/ cầm R2 bằng một bóng đèn thì đèn sáng sủa bình thường, lúc đó năng suất trên đoạn mạch AB là to nhất. Tính công suất và hiệu điện chũm định nấc của đèn.

Bài tập 6: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

Biết R = 4Ω, đèn Đ:6V-3W, UAB = 9V không đổi. R$_x$ là biến hóa trở. Điện trở của đèn ko đổi. Xác minh giá trị của R$_x$ để

a/ Đèn sáng sủa bình thường

b/ năng suất tiêu thụ trên đổi mới trở là phệ nhất. Tính công suất đó.

Bài tập 7. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 12V; r = 2Ω

a/ đến R = 10Ω. Tính hiệu suất tỏa sức nóng trên R, công suất của nguồn, hiệu suất của nguồn.

b/ tìm R để công suất trên R là khủng nhất.

c/ search R để công suất tỏa nhiệt trên R là 16W

Bài tập 8. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 24V, r = 6Ω, R1 = 4Ω. Giá chỉ trị trở thành trở R bằn từng nào để

a/ công suất mạch bên cạnh lớn nhất. Tính năng suất của nguồn khi đó.

b/ hiệu suất trên R to nhất. Tính công suất này.

Bài tập 9. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 12V; r = 1Ω; R1 = 6Ω; R3 = 4Ω

R2 bởi bao nhiêu để công suất trên R2lớn nhất. Tính công suất này.

Bài tập 10. Mang đến mạch điện kín gồm nguồn điện bao gồm suất điện đụng E, điện trở vào r, mạch kế bên biến trở R. Điều chỉnh biến chuyển trở cho hai quý giá R1 và R2 thì thấy hiệu suất tiêu thụ ứng cùng với R1 cùng R2 là như nhau. Chứng minh rằng R1R2 = r2

Bài tập 11. đến mạch điện như hình vẽ.

*

r = 1Ω; R1 = 2Ω. Khi đóng và ngắt khóa K thì công suất tiêu thụ sinh hoạt mạch ngoài đều như nhau. Tìm R2.

Bài tập 12. Mang đến mạch điện kín đáo gồm điện áp nguồn E = 12V, r = 1Ω, mạch kế bên là phát triển thành trở R. Điều chỉnh phát triển thành trở mang lại hai giá trị R1 với R2 thì thấy năng suất tiêu thụ ứng cùng với R1; R2 là giống hệt bằng 18W. Xác định tích R1R2 với R1 + R2

Bài tập 13. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 12V; r = 5Ω; R1 = 3Ω; R2 = 6Ω, R là 1 biến trở.

a/ R = 12Ω. Tính công suất tỏa sức nóng trên R.

b/ tra cứu R để hiệu suất tỏa sức nóng trên nguồn béo nhất. Tìm năng suất đó.

c/ Tính R để năng suất tỏa nhiệt độ mạch ngoài lớn nhất. Tìm năng suất đó.

d/ search R để năng suất tỏa nhiệt độ trên R là bự nhất. Tìm công suất đó.

Bài tập 14. Cho mạch điện như hình vẽ.

*

E = 6V;r=1Ω; R1 = R2 =6Ω; R$_A$ = 0,5Ω; R$_x$ là phát triển thành trở

a/ Trong đk nào thì độ mạnh qua ampe không phụ thuộc vào vào R$_x$

b/ xác minh R$_x$ để công suất trên nó đạt rất đại.

Bài tập 15. đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 24V; r = 2Ω; R1 = 3Ω; R2 = 2Ω, tìm kiếm R$_x$ để

a/ hiệu suất mạch xung quanh lớn nhất, tính hiệu suất này.

b/ năng suất trên R$_x$ = 9W.

c/ công suất trên R$_x$ đạt cực đại, tính giá chỉ trị cực đại này.

Bài tập 16. Cho mạch điện như hình vẽ.

*

E = 36V; r = 1,5Ω; R1 = 6Ω; R2 = 1,5Ω; năng lượng điện trở toàn phần của vươn lên là trở AB RAB = 10Ω

a/ Xác định vị trí con chạy C trên biến đổi trở R để công suất tiêu thụ của R1 là 6W

b/ Xác xác định trí con chạy C trên vươn lên là trở để hiệu suất tiêu thụ của R2 nhỏ tuổi nhất. Tính năng suất tiêu thụ của R2 lúc này.

Bài tập 17. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 6,9V, r = 1Ω; R1 = R2 = R3 = 2Ω; năng lượng điện trở ampe kế không xứng đáng kể, năng lượng điện trở vôn kế hết sức lớn.

a/ những khóa K1; K2 phần lớn mở. Tìm kiếm số chỉ vôn kế.

b/ Khóa K1 mở; K2 đóng, vôn kế chỉ 5,4V. Kiếm tìm R4 và hiệu điện ráng giữa nhị điểm A, D.

c/ những khóa K1; K2 rất nhiều đóng. Tra cứu số chỉ của ampe kế.

d/ những khóa K1; K2 đa số đóng, mắc thêm năng lượng điện trở R5 song song cùng với đoạn mạch AEB thì công suất mạch bên cạnh đạt quý giá cực đại, kiếm tìm R5

Bài tập 18. Mang đến mạch điện như hình vẽ.

*

Các năng lượng điện trở thuần đều phải sở hữu giá trị bởi R.

Xem thêm: " Peer Pressure Là Gì - 5 Cách Vượt Qua Áp Lực Đồng Trang Lứa

a/ tra cứu hệ thức tương tác giữa R với r để năng suất tiêu thụ mạch bên cạnh không thay đổi khi k mở cùng k đóng.