Cho hình bình hành(ABCD)và một điểm(M)tùy ý. Minh chứng rằng(overrightarrowMA +overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowMD )
Bạn đang xem: Toán 10 hình học bài 2

Gợi ý:

Biểu diễn những vectơ bằng nhau trong hình bình hành.

Sử dụng luật lệ 3 điểm đểu chứng tỏ đẳng thức.

*

Vì(ABCD)là hình bình hành nên

(overrightarrowAB =overrightarrowDC Leftrightarrow -overrightarrowBA =overrightarrowDCLeftrightarrow overrightarrowBA +overrightarrowDC=overrightarrow0 )

Ta có:

(overrightarrowMA+overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowBA+overrightarrowMD+overrightarrowDC )

(=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+left(overrightarrowBA+overrightarrowDC ight)\=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+overrightarrow0\=overrightarrowMB+overrightarrowMD )

Vậy(​​overrightarrowMA+overrightarrowMC=overrightarrowMB+overrightarrowMD )


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 2: Tổng và hiệu của nhị vecto khác • Giải bài bác 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 cho đoạn... • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 chứng minh rằng đối... • Giải bài bác 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tam giácABC. Bên... • Giải bài bác 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 cho tam giác... • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho hình bình... • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài bác 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài bác 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 chứng minh... • Giải bài xích 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến ba...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 2: Tổng cùng hiệu của hai vecto
• Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 3 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê lại Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: (Pdf) Cac Dạng Toan Cực Trị Của Hàm Số Nâng Cao Cực Trị Của Hàm Số

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12