Tìm x, biết. Bài 45 trang trăng tròn sgk toán 8 tập 1 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 45 trang 20


Bài 45. Tìm kiếm (x), biết:

a) (2 – 25x^2= 0); b) (x^2- x + frac14 = 0) 

*

Ta có: 

(A.B = 0 Rightarrow left< matrix A = 0 hfill cr B = 0 hfill cr ight.)

Trong kia (A,B) là những biểu thức.

a) (2 – 25x^2= 0 Rightarrow (sqrt2)^2 – (5x)^2 = 0)

( Rightarrow (sqrt 2 – 5x)( sqrt 2 + 5x) = 0)

Đặt (sqrt 2 – 5x=A)Quảng cáo

( sqrt 2 + 5x=B)

Do kia ta có: (A.B = 0 Rightarrow left< matrixA = 0 hfill cr B = 0 hfill cr ight.)

( Rightarrow left< matrix sqrt 2 + 5x = 0 hfill cr sqrt 2 – 5x = 0 hfill cr ight. Rightarrow left< matrix x = – sqrt 2 over 5 hfill cr x = sqrt 2 over 5 hfill cr ight.)

b) (x^2- x + frac14 = 0 Rightarrow x^2– 2 . X . frac12 + (frac12)^2= 0)

(Rightarrow (x – frac12)^2= 0 )

Đặt (x – frac12=A)

(Rightarrow A^2=0Rightarrow A=0)

( Rightarrow x – frac12= 0 Rightarrow x = frac12)


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 27 trang 125 sgk Toán lớp 8 tập 1, bài 27. Vày sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại sở hữu cùng diện tích ? Suy ra giải pháp vẽ một
Bài tiếp theoBài 36 trang 94 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, bài bác 36. Hình 23 cho thấy a//b và giảm c tại A. Giảm b trên B. Hãy điền vào địa điểm trống. Trong các câu
Danh sách bài bác tập
Bài 46 trang 21 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 44 trang đôi mươi Toán 8 tập 1, Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:
Bài 43 trang 20 môn Toán 8 tập 1, Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Lý thuyết Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức: Áp dụng phương thức dùng hằng đẳng thức
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Thử tài bạn trang 78 Tài liệu dạy dỗ & học Toán lớp 8 tập 2: tìm kiếm trong hình 11 các cặp tam giác đồng...
2. Trường hòa hợp đồng dạng trước tiên (c.c.c) - test tài các bạn trang 78 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 8 tập 2. Giải...
Hoạt đụng 25 trang 126 Tài liệu dạy – học tập Toán 8 tập 1, Từ khái niệm hình thoi, ta suy ra hình thôi...
6. Hình thoi - hoạt động 25 trang 126 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 8 tập 1. Giải bài xích tập từ định nghĩa...
Bài 2 trang 86 – SGK Sử 8, trình bày những đổi khác mọi khía cạnh của Liên Xô vào công cuộc xuất bản chủ...
Bài 16. Liên Xô phát hành chủ nghĩa thôn hội (1921 - 1941) - bài bác 2 - Trang 86 - SGK lịch sử dân tộc 8....
Thực hành bài xích 7 trang 20 công nghệ 8
Bài 7. Bài tập thực hành thực tế :Đọc bạn dạng vẽ những khối tròn luân chuyển - thực hành bài 7 trang 20 technology 8. Hình...
Bài 2 trang 10 Tập bạn dạng đồ Địa lí 8: phụ thuộc vào bảng số liệu cùng biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá...

Xem thêm: Ngành Marketing Học Ở Đâu ? Gợi Ý Một Số Địa Chỉ Học Uy Tín Những Trường Đại Học Nào Đào Tạo Marketing


Bài 2 trang 10 Tập phiên bản đồ Địa lí 8. Quý hiếm nông nghiệp cao nhất trong 3 nước, chỉ chiếm 53% GDP.. Bài xích 7:...