a)(x^2 + 4x - y^2 + 4)(= (x^2 + 4x + 4) - y^2)(= (x + 2)^2 - y^2)(= (x + 2 - y)(x + 2 + y))b)(3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2)(= 3<(x^2 + 2xy + y^2) - z^2>)(= 3<(x + y)^2 - z^2>)(= 3(x + y - z)(x+ y+z))c)(x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2)(= (x^2 - 2xy + y^2) - (z^2 - 2zt + t^2))(= (x - y)^2 - (z - t)^2)(= <(x - y) - (z - t)>.<(x - y) + (z - t)>)(= (x - y - z + t)(x - y + z -t))
Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài 48 trang 22

Xem video clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử khác • Giải bài xích 47 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích những đa thức... • Giải bài xích 48 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài 49 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính... • Giải bài bác 50 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
• Giải bài xích 47 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 48 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 49 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 50 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Top 20 Đáp Án Sử Đề 308 Thpt Quốc Gia 2021 Hay Nhất 2022, Đáp Án Đề Thi Môn Lịch Sử Thpt Quốc Gia 2021

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12