Bài gồm đáp án. Câu hỏi và bài xích Trắc nghiệm trang bị lý 10 bài bác 23: Động lượng - Định phương tiện bảo toàn rượu cồn lượng. Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài xích trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1: Hình nào biểu diễn đúng quan tiền hệ giữa $overrightarrowp$và $overrightarrowv$của một chất điểm?

A.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý 10 bài 23

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Động lượng được xem bằng

A. $N.s^2$.B. $N.m/s$.C. $N.s$.D. $kg.N$

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.C. Động lượng của một vật có 1-1 vị của năng lượng.D. Động lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 4: Động lượng của xe hơi không thay đổi khi ô tô

A. Tăng tốc.B. Giảm tốc.C. Chuyển động tròn đều.D. Chuyển động thẳng hầu hết trên đoạn đường có ma sát.

Câu 5: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng?

A. 9 kg.m/s.B. 2,5 kg.m/s.C. 6 kg.m/s.D. 4,5 kg.m/s.

Câu 6: Một máy cất cánh có cân nặng 200 tấn cất cánh với tốc độ 720 km/h. Động lượng của sản phẩm bay là

A. $2.10^3$ kg.m/s.B. $4.10^7$ kg.m/s.C. $2.10^7$ kg.m/s.D. $1,44.10^3$ kg.m/s.

Câu 7: trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không vậy đổi?

A. Vật chuyển động tròn đều.B. Vật được ném ngang.C. Vật đang rơi tự do.D. Vật chuyển động thẳng đều.

Câu 8: Một vật trọng lượng m = 500 g vận động theo chiều âm của trục tọa độ Ox với gia tốc 43,2 km/h. Động lượng của vật có giá trị là

A. - 6 kg.m/s.B. - 3 kg.m/s.C. 6 kg.m/s.D. 3 kg.m/s.

Câu 9: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực ko đổi $overrightarrowF$ . Động lượng chất điểm ở thời điểm t là?

A. $overrightarrowp=overrightarrowFm$.B. $overrightarrowp=overrightarrowFt$.C. $overrightarrowp=fracoverrightarrowFm$.D. $overrightarrowp=fracoverrightarrowFt$.

Câu 10: xe cộ A có khối lượng 1000 kg, chuyển động với vận tốc 60 km/h; xe cộ B có khối lượng 2000 kg, chuyển động với tốc độ 30 km/h. Động lượng của

A. Xe A bằng động lượng xe B.B. Xe pháo B gấp rất nhiều lần động lượng xe cộ A.C. Xe cộ A lớn hơn động lượng xe pháo B.D. Xe cộ B lớn hơn động lượng xe pháo B.

Câu 11: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực ko đổi F = 0,1 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là?

A. 30 kg.m/s.B. 3 kg.m/s.C. 0,3 kg.m/s.D. 0,03 kg.m/s.

Câu 12: trên hình 23.2 là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1= 1s và thời điểm t2= 5 s lần lượt bằng?

*

A. P1= 4 kg.m/s và p2= 0.B. P1= 0 và p2= 0.C. P1= 0 và p2= - 4 kg.m/s.D. P1= 4 kg.m/s và p2= - 4 kg.m/s.

Câu 13: Một vật 3 kilogam rơi tự vì chưng rơi xuống đất vào khoảng thời gian 2s. Độ biến thiên động lượng của vật vào khoảng thời gian đó là (lấy g = 9,8 m/s2)?

A. 60 kg.m/s.B. 61,5 kg.m/s.C. 57,5 kg.m/s.D. 58,8 kg.m/s.

Câu 14: Một quả bóng khối lượng 250 g cất cánh tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1= 5 m/s và bật ngược trở lại với tốc độ v2= 3 m/s. Động lượng của vật đã thay đổi một lượng bằng?

A. 2 kg.m/s.B. 5 kg.m/s.C. 1,25 kg.m/s.D. 0,75 kg.m/s.

Câu 15: Một vật khối lượng 1 kg chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượng của vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằng?

A. đôi mươi kg.m/s.B. 0 kg.m/s.C. 10√2 kg.m/s.D. 5√2 kg.m/s.

Câu 16: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg vẫn nằm yên thì được đá mang lại nó chuyển động vói vận tốc 30 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng?

A. 12 N.s.B. 13 N.s.C. 15 N.s.D. 16 N.s.

Câu 17: Viên đạn khối lượng 10 g đang cất cánh với vận tốc 600 m/s thì gặp một cánh cửa thép. Đạn chiếu thẳng qua cửa trong thời gian 0,001 s. Sau khi xuyên thẳng qua tường vận tốc của đạn còn 300 m/s. Lực cản trung bình của cửa tác dụng lên đạn có độ lớn bằng?

A. 3000 N.B. 900 N.C. 9000 N.D. 30000 N.

Câu 18: Hệ gồm hai vật 1 và 2 có khối lượng và tốc độ lần lượt là 1 kg; 3 m/s và 1,5 kg; 2 m/s. Biết nhì vật chuyển động theo hướng ngược nhau. Tổng động lượng của hệ này là?

A. 6 kg.m/s.B. 0 kg.m/s.C. 3 kg.m/s.D. 4,5 kg.m/s.

Câu 19: Hệ gồm nhì vật có động lượng là p1= 6 kg.m/s và p2= 8 kg.m/s. Động lượng tổng cộng của hệ p. = 10 kg.m/s nếu:

A. $overrightarrowp_1$ cùng $overrightarrowp_2$ thuộc phương, ngược chiều.B. $overrightarrowp_1$ cùng $overrightarrowp_2$ thuộc phương, thuộc chiều.C. $overrightarrowp_1$ với $overrightarrowp_2$ hợp với nhau góc $30^o$.D. $overrightarrowp_1$ cùng $overrightarrowp_2$ vuông góc với nhau.

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây là sai? vào một hệ kín?

A. Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau.B. Các nội lực từng đôi một trực đối.C. Không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ.D. Nội lực và ngoại lực cân nặng bằng nhau.

Câu 21: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm vứi một vật có khối lượng 2m sẽ đứng yên. Coi va chạm giữa nhì vật là mềm. Sau va chạm, nhì vật dính nhau và chuyển động với cùng vận tốc?

A. 2 m/s.B. 1 m/s.C. 3 m/s.D. 4 m/s.

Câu 22: Một viên đạn đang cất cánh với vận tốc 10 m/s thì nổ thành nhị mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm 60% khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng cũa với vận tốc 25 m/s. Tốc độ và hướng chuyển động của mảnh thứ nhị là?

A. 12,5 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.B. 12,5 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.C. 6,25 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.D. 6,25 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.

Câu 23: Một viên đạn pháo khối lượng m1= 10 kg bay ngang với vận tốc v1= 500 m/s dọc theo đường sắt và cắm vào toa xe chở cát có khối lượng m2= 1 tấn, vẫn chuyển động cùng chiều với vận tốc v2= 36 km/h. Vận tốc của toa xe ngay sau thời điểm trúng đạn là?

A. 4,95 m/s.B. 15 m/s.C. 14,85 m/s.D. 4,5 m/s.

Xem thêm: Căn Bậc 2, Cách Tính Căn Bậc Hai Mà Không Dùng Máy Tính, Tính Căn Bậc 2 Online, Nhanh

Câu 24: Một đồ gia dụng có khối lượng m =1 kg vận động thẳng với phương trình sau $x = 2t^2 -2t + 5$ (m; s). Chiều dương là chiều gửi động, rượu cồn lượng của đồ dùng tại thời khắc 2s là

A. 12 kg.m/s.B. 6 kg.m/s.C. 8 kg.m/s.D. 4 kg.m/s.

Câu 25: Một đồ có khối lượng m =3 kg hoạt động thẳng với phương trình sau $x = t^2 + 4t + 3$ (m; s). Chiều dương là chiều gửi động, độ vươn lên là thiên hễ lượng của trang bị từ thời gian t1 = 2s đến thời khắc t2 = 4s là